Yazım Kuralları

1. Hazırlanan makale araştırmaya dayanmalıdır.
2. Makale belirli bir problematik üzerine inşa edilmelidir.
3. Makalede mutlaka kaynaklar (ana kaynak, birinci elden kaynaklar) kullanılmalı ve bu kaynaklar Chicago atıf sistemiyle dipnotta gösterilmelidir.Chicago atıf sistemi detayları için bkz. chicagomanuel
4. Tarihçi’ye gönderilen yazılar özgün konulu olmalıdır. Özgün olmayan, daha önce başka dergilerde yayınlanmış yazılar yazarına iade edilecektir.
5. Bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulmuş ancak yayınlanmamış çalışmalar toplantının bilgileri ve yayınlanmamış olduğunu belirtilerek dergiye gönderilebilir. Bu özellikteki çalışmalar hakem sürecine dahil edilir.
6. Makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ve özet içermelidir.
Özet her iki dilde 200’er kelimeyi geçmemelidir.
7. Özetin altında en fazla 5 adet anahtar kelime yer almalıdır.
8. Makalenin başlığı altında yazar unvanı, adı-soyadı ve ORCID numarası yer almalıdır. Açıklama dipnotunda da yazarın çalıştığı kurum ile e-posta adresi bulunmalıdır.
9. Makale Times Roman yazı karakteri ve 12 punto ile en fazla 10.000 kelime ile sınırlı olmalıdır.
10. Makalede ana başlık Times Roman yazı karakteri ile 14 punto, alt başlıklar ise 12 punto ve bold olmaldır.

Başlık, alt başlıklar ve atıf sistemini gösteren şablon için bkz. Makale Şablonu

NOT: Lütfen makale şablonunu inceleyiniz. Yukarıda belirtilen kurallara uymayan yazılar hakem sürecine dahil edilmeden yazarlarına iade edilecektir.
TARİHÇİ