Yayın İlkeleri

Tarihçi, Türkçe ve İngilizce makale yayınlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Tarihçi açık erişimli bir dergidir ve yayınlanan makaleler için ücret talep edilmez.
Ocak, Mayıs ve Eylül olmak üzere yılda üç sayı olarak çıkar.  Makale gönderme tarihleri Ocak sayısı için 01 Aralık, Mayıs sayısı için 01 Nisan ve Eylül sayısı için ise 01 Ağustos'tur.   
Tarihçi’de tarihçilik, yöntem, kuram ve tarihsel olaylar hakkında yazılar yayınlanır. Dergi tarihçilikle ilişkili sosyal bilimlerin her alanına açıktır.
Yazarlar tarafından gönderilen makaleler intihal programlarından geçirilir. İntihal programında %15’nin üzerine çıkan benzerlik oranı makalenin hakem sürecine girmeden reddedilmesi anlamına gelir. Makale yazarına iade edilir.
İntihal programından geçen makaleler hakemlere gönderilir. Çifte-kör hakemlik sürecinden geçen makaleler dergide yayınlanmaya hak kazanır.
İki hakemden de olumsuz rapor alan makale yayınlanmaz. Bir hakemden olumsuz rapor alan makale tekrar değerlendirilmek üzere başka bir hakeme gönderilir.
Hakemlik süreci tamamlanan makaleler gönderilme önceliğine göre sıralamaya tabi tutulur.
Hakemlik süreci dışında editör veya editör yardımcıları tarafından da düzeltme talep edilebilir. Yazar, düzeltilmiş metni tekrar yüklemekle yükümlüdür.
Editör veya editör yardımcıları makale üzerinde gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.
Makalelerdeki görüş, iddia ve her türlü düşünce yazarlarına aittir. Makalenin içeriği ile ilgili dergi ve editörün herhangi bir sorumluluğu yoktur.
Makalelerde yer alan görüş, düşünce, kullanılan görsel malzeme veya her türlü fikri ve sanat ürünlerinin telif haklarının sorumluluğunu taşırlar.
Dergide yayınlanan bir yazının ortaya çıkaracağı her türlü hukuki sorumluluk doğrudan yazarına aittir. Hukuki sürecin ortaya çıkardığı bütün yükümlülükler yazar tarafından karşılanır.
Dergide yayınlanan makaleler için telif ücreti ödenmez.

NOT: Dergiye makale göndermek belirtilen ilkeleri kabul etmek anlamına gelir.
TARİHÇİ