Hakkında

Tarihçi ocak, mayıs ve eylül olmak üzere yılda üç defa yayınlanan uluslararası hakemli dergidir. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
 

Dergi Yönetimi

Sahibi:        Taha Niyazi Karaca
Sorumlu Müdür:    Av. Namık Öztürk
Sekreterya:      Zeliha Buket Kalaycı
           Esra Kızıl

Editörler

Editör   
Taha Niyazi Karaca

Alan Editörleri 
Genel Türk Tarihi
Ebubekir Güngör
          
İlk Çağ Tarihi
Aslı Kahraman Çinar

Orta Çağ Tarihi
Murat Tural

Yeni Çağ Tarihi
Serkan Polat

Yakın Çağ Tarihi
Serkan Gül
          
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Onur Çelebi
               

E-Posta

tarihci.biz01@gmail.com