Editörden 1/2

Değerli Okuyucu,
Ocak ayında sizlerle buluşan Tarihçi dergisi yoğun ilgi gördü. Geçen süre içerisinde 4.067 tekil kullanıcı dergi sayfasını ziyaret ederek 12.300 sayfa okuma yaptı. Türkiye dışından da okuyucular dergiye erişim sağladı. Makale yazarlarıyla yapılan canlı söyleşiler de ilgi ile takip edildi.
TARİHÇİ’nin ikinci sayısında birbirinden ilginç on iki yazı yer alıyor. Yunus Özger Osmanlı Devleti’nde tartışma konusu haline gelen sigortacılığın nasıl algılandığına odaklanıyor. Hikmet Çil, Türk modernleşmesini Arnold Toynbee’nin “meydan okuma ve tepki” teorisi çerçevesinde ele alıyor, modernleşmeye farklı bir bakış açısı sunuyor. Onur Çelebi, renklerin siyasal simge olarak kullanılmasını 6 Eylül 1987 referandumu kapsamında inceliyor. Iana Güngör, mezar taşlarının kültürel yapı içerisindeki konumunu örneklerle açıklıyor. Liliana Elena Boscan, Boğazlar Komisyonu’nun çalışmalarını ve Romanya diplomasisini Romanya arşiv belgeleri ışında ele alıyor. Serkan Polat, tarih sahnesinden silinen, hakkında neredeyse bilgi bulunmayan bir medresenin izini sürüyor, medrese ile ilgili gizemi aralıyor. Behçet Kemal Yeşilbursa, Irak’ta kurulan Kürt Bölgesel Yönetimi’nin kurulma sürecinin İngiliz belgelerine nasıl yansıdığını açığa çıkarıyor. Söhrab Mustafayev, çok partili hayata geçiş sürecinde önemli bir rol oynamış olan Milli Kalkınma Partisi ve Nuri Demirağ’ın siyasi hayatını işliyor. İsmigül Çetin, İstanbul’un işgalinden sonra kurulan İngiliz Yüksek Komiserliği’nin İstanbul hükümetlerine yaptığı müdahaleleri ortaya koyuyor. Bedriye Uzuner, 1950-1951 yıllarında Bulgaristan’dan yapılan Türk göçlerini arşiv belgelerine göre değerlendiriyor. Erhan Karaoğlan, V.V. Stavitskiy’in İdil Fin halkları üzerine yazdığı makalesini Rusçadan Türkçeye çeviriyor. Prof. Dr. Ali Akyıldız, genç araştırmacılara ufuk açıcı bilgiler veren söyleşisi ile Tarihçi’ye konuk oluyor.
Birbirinden ilginç bu yazıların sizlere faydalı olması temennisi ile iyi okumalar dilerim.                                    

                                Taha Niyazi KARACA