Cilt 1, Sayı 3 (Volume I, Issue 3)


Jenerik     

2021 Eylül    Cilt:1     Sayı:3   

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngBu Sayının Hakemleri 
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngEditörden


Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngOttoman Reaction to the Developments in the West Between the Years of 1703 and 1789
   1703-1789 Yılları Arasında Batıdaki Gelişmelere Osmanlı Tepkisi
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.png Ali Açıkel 
____________________________________________________________
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngKültepe Tabletlerine Göre Eski Asur Dönemi’nde Miras Olarak Bırakılan Taşınır ve Taşınmaz Mallar
   Movable and Immovable Property Left as Legacy in Ancient Assyrian Period According to Kültepe Tablets
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.png Hülya Kaya Hasdemir 
____________________________________________________________
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngHasan Fehmi Paşa’nın 1897 Tokat Ermeni Olaylarının Çözümündeki Rolü
   The Role of Hasan Fehmi Pasha in Solution of the 1897 Tokat Armenian Incidents
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.png Özgür Erbulut 
____________________________________________________________
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngAn Overview of Economic Situation in the Vardar Banovina within the Kingdom of Yugoslavia 
   Yugoslavya Krallığı İçinde Yer Alan Vardar Banovinasının Ekonomik Durumunu Genel Bir Bakış
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.png Božica Slavković Mirić 
____________________________________________________________
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngİlk Tarih Yöntemi Kitabının Yazarı Bir Düşünür: Samsatlı Lukianos (M.S. 2. Yüzyıl) 
   A Thinker Who is the Author of the First Method Book of Historiography: Lucian of Samosata (2nd Century AD) 
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.png Elif Ayça Karaca    
____________________________________________________________

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngProf. Dr. Tuncer Baykara ile Tarih ve Tarihçilik Üzerine Söyleşi 
   An Interview with Prof. Tuncer Baykara on History and Historiography
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.png Tuncer Baykara       Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.png Mustafa Güncü