Cilt: 1, Sayı: 2


Jenerik

2021 Mayıs    Cilt:1     Sayı:2   

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngBu Sayının Hakemleri 
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngEditörden


Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngSon Dönem Osmanlı Aydınlarının Sigortacılığa Dair Görüşleri
  The Opinions of the Intellectuals of the Late Ottoman Empire on Insurance
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.png Yunus Özger 
____________________________________________________________
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngArnold J. Toynbee'nin Meydan Okuma ve Tepki Kuramı Çerçevesinde Türk Modernleşmesine Bakış
  The Turkish Modernization within the Scope of Arnold J. Toynbee's Challenge and Response Theory
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.png Hikmet Çil 
____________________________________________________________
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngSiyasi Üslup Bağlamında Renklerin Savaşı (6 Eylül 1987 Referandumu)
  The War of Colours in the Context of the Political Language Issue (The Referendum of 6 September 1987)
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.png Onur Çelebi 
____________________________________________________________
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngMezar Taşları ve Türkistan'daki Tatarların XIX. Yüzyılın Başındaki Sosyo-Kültürel Hayatlarıyla İlgili Bazı Değerlendirmeler
  Grave Stones and Some Evaluations on the Socio-Cultural Life of Tatars in Turkistan at the Beginning of the XIX Century 
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.png Iana Güngör 
____________________________________________________________
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngRomania inside Big Powers Play: The International Straits Comission (1924-1933) 
  Büyük Güçlerin Oyunu İçinde Romanya: Uluslararası Boğazlar Komisyonu (1924-1933) 
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.png Liliana Elena Boscan    Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.png Călin Constantin Radu
____________________________________________________________
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngUnutulan Bir Kütüphanenin İzinde: Yozgat Demirli Medresesi Kütüphanesi 
  In the Trace of a Forgotten Library: The Library of Yozgat Demirli Madrasa 
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.png Serkan Polat 
____________________________________________________________
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngThe Kurdish Struggle in Iraq according to British Documents (1963-1975) 
  İngiliz Belgelerine Göre Irak'ta Kürt Mücadelesi (1963-1975)
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.png Behçet Kemal Yeşilbursa
____________________________________________________________
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngÇok Partili Hayata İlk Adım: Millî Kalkınma Partisi ve Nuri Demirağ
  The First Step to A Multi-Party Life: National Development Party and Nuri Demirag
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.png Söhrab Mustafayev 
____________________________________________________________
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngİngiliz Yüksek Komiserliği ve İstanbul Hükümetlerine Müdahale Örnekleri 
  The British High Commission and Examples of Intervention in İstanbul Governments
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.png İsmigül Çetin
____________________________________________________________
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngCumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Belgelerine Göre Bulgaristan'dan Kırklareli'ne Türk Göçü (1950-1951)
  Turkish Migration from Bulgaria to Kırklareli according to Presidency of
The Republic of Turkey Directorate of State Archives Documents (1950-1951
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.png Bedriye Uzuner
____________________________________________________________
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngKavimler Göçünün Yaşandığı Devirde İdil Fin Halkları Üzerine Tarihsel Bir İnceleme
  Volga River Finns in the Age of the Great Migration Historiographic Review 
 Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.png V.V.Stavitskiy      Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.png Erhan Karaoğlan    
____________________________________________________________
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngProf. Dr. Ali Akyıldız ile Tarih ve Tarihçilik Üzerine Söyleşi 
  An Interviw with Prof. Ali Akyıldız on History and Historiography
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.png Ali Akyıldız       Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.png Elif Ayça Karaca