2022 volume 2 issue 1


Jenerik     

2022 Ocak    Cilt:2     Sayı:1   

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngBu Sayının Hakemleri 
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngEditörden


Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngUrfa’da Salgın Hastalıklarla Mücadele ve Alınan Önlemler (1923-1933)
   Epidemic Diseases and Measures Taken in Urfa (1923-1933)
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.png Ferit Yücebaş
____________________________________________________________
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngHitit Ekonomisinde Tapınak ve Vakıfların İşlevi
   The Function of Temples and Foundations in the Hittite Economy
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.png Tolga Han Arun
____________________________________________________________
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngTekâlif-i Milliye Emirleri Sonrası Halkın Yaptığı Bağışlar
   Donations Made by the Turkish People after the National Obligation Orders
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.png Ali Kaşıyuğun 
____________________________________________________________
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngX - XI. Yüzyıllarda Hûzistân’da Ticarî Hayat 
   Commercial Life in Khuzestan in the X - XI. Centuries
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.png İsmet Burak Batır 
____________________________________________________________
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngHalife Nasır Li-dinillah’ın Fütüvvet Faaliyetleri ve Sultan I. İzzeddîn Keykâvus
   Caliph Nasir Li-Dinillah’ Futuwwa Activities and Sultan Izz al-Din Kayka’us I
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.png Rıfat İlhan Çelik
____________________________________________________________
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngŞer’iyye Sicillerine Göre Amasya Kazasında İhtida Olayları (1694-1738) 
   Conversion Events in Amasya District according to the Religious Court Records (1694-1738)
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.png Gürkan Cevger   
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.png Metehan Bozkurt

____________________________________________________________
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngBahriye Mektebi Muallimlerinden Binbaşı Mehmed Şükrü Bey (1858-1910):
Hayatı ve Eserleri
   Naval School Teacher Major Mehmed Şükrü (1858-1910): His Life and His Works
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.png Mehmet Korkmaz
____________________________________________________________
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngOsmanlı Matbuatı’nda Kadın Bedeninin Kurgulanışı (1860-1918)
   The Creation of The Female Body in The Ottoman Press (1860-1918)
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.png Şaban Demir
____________________________________________________________
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngTürk Tarihi Üzerine Adanmış Bir Ömür: Jean-Paul Roux
   A Life Well Spent on Turkish History: Jean-Paul Roux 
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.png Sefa Furkan Karacakaya    
____________________________________________________________

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngProf. Dr. Seçil Karal Akgün ile Tarih ve Tarihçilik Üzerine Söyleşi 
   An Interview with Prof. Seçil Karal Akgün on History and Historiography
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.png Seçil Karal Akgün      
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.png Zeynep Melike Öztürk