2022 Ocak/January, 165-184

Prof. Dr. Seçil Karal Akgün ile Tarih ve Tarihçilik Üzerine Söyleşi

An Interview with Prof. Seçil Karal Akgün on History and Historiography

Prof. Dr. Seçil KARAL AKGÜN

Arş. Gör. Zeynep Melike ÖZTÜRK


Kaynak Göster / Citation
Chicago: 
Karal Akgün, Seçil. “Prof. Dr. Seçil Karal Akgün ile Tarih ve Tarihçilik Üzerine Söyleşi.” Söyleşi: Melike Öztürk, Tarihçi 2, no. 1 (Ocak 2022): 165-184.

Full Article                   Canlı Yayın/Live Interview
 
  Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Pdf-indir-Copy.png                         Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Shot-0006.jpg

  


Prof. Dr. Seçik Karal Akgün Kimdir?

•Türk Tarih Kurumu Başkanlığı yapan Ord. Prof. Enver Ziya Karal’ın kızıdır. 
•Liseyi 1963 yılında California Palo Alto High School’da bitirdi.
•Seçil Karal Akgün, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi.
•1970 yılında Yardımcı Doçent kadrosuna atandı
•1980’de doçent oldu..
•1981 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne geçti. 
•1988 yılında profesörlüğe yükseltildi. 
•1991-1997 ve 2001-2013 yılları arasında ODTÜ’de Tarih Bölümü Başkanlığı görevini yürüttü. 
•Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kara Harp Okulu ve Bilkent Üniversitesi’nde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi dersleri verdi. 
•Almanya’da Frankfurt, Amerika Birleşik Devletleri’nde Salt Lake City ve Columbia, İsrail’de Jerusalem ve Hayfa üniversitelerinde Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi üzerine dersler ve seminerler verdi.
•2013 yılında ODTÜ’den emekli olduktan sonra Başkent Üniversitesi Prof. Dr. Enver Ziya Karal Araştırma Enstitüsü’nü kurdu. Halen bu Enstitü’nün Müdürü olarak akademik hayatını devam ettirmektedir.
•Prof. Dr. Seçil Karal Akgün’ün çalışma alanları yakın dönem Osmanlı Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi üzerinedir. Ermeni sorunu, Kızılay tarihi, misyonerlik, kadın hakları, laiklik ve Türk devrimleri üzerine yurt içinde ve dışında yayımlanmış eserleri bulunmaktadır. 

Ödülleri

 •  Fulbright Fellowship 2004-2005
 • Truman Institute Reseasrch Fellowship , Jerusalem, Israel  Sept- Oct1998
 • Best MA Thesis Advisor,  Mustafa Kulu Dragomans In the Ottoman Empire METU 2005 PhD  Thesis  of  the  Year  Advisor,  History  Education  In  Turkey  During  the  Single  Party  Era Erinç Erdal METU 2013

Yayınları

Kitaplar

 • S. Akgün:   General Harbordun Anadolu Gezisi ve Raporu (Ermeni Meselesi) Kervan Yayınları, İst.l98l   
 • S. Akgün: Halifeliğin Kaldırılması ve Laiklik, Turhan Kitabevi, Ank. l986.
 •  S. Karal Akgün-Kıymet Giray ; Yirminci Yüzyıl , Basın-Yayın Genel Müdürlüğü Yayını, Ank. 2001
 •  S. Karal Akgün-Murat Uluğtekin : Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a . Kızılay Yayını, Vol I. Ank. 2001
 •  S. Karal Akgün-Murat Uluğtekin : Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a   Kızılay Yayını Vol. II. Ank. 2002
 •  S. Karal Akgün: Halifeliğin Kaldırılması ve Laiklik, Temel Yayınları  Enlarged Second Edition  İst. 2006.
 •  S. Karal Akgün Selanikteki Pembe Ev  İş Bankası Yayınları İst. 2006
 • S. Karal Akgün 27 Mayıs : Bir İhtilal-Bir Devrim-Bir Anayasa, ODTÜ Yayıncılık, 2009
 • S. Karal Akgün Murat Uluğtekin  Akçuraoğlu Yusuf  Türkiye Kızılay Derneği Yayınları, 2009
 • S. Karal Akgün Osmanlı İmparatorluğunda  Mormon Misyonerler, İstanbul  2014
 • Kitap Bölümleri ve Makaleler
 • S.  Akgün:  “European  Influence  on  the  Development  of  the  Social  and  Cultural  Life  of  the  Ottoman  Empire  In The l8th Century: Revue des Etudes Sud-Est Europeannes, Bucharest, Romania, l983
 •  S. Akgün: “Women’s Emancipation In Turkey”: Turkish Studies Association Bulletin, March l986, V.l0, No.l0 East Lansing, Michigan, l986.
 •  S. Akgün: “The Abolition of the Caliphate”, Revue des Etudes Sud-Est Europeannes, Bucharest, l987
 •  S. Akgün: “Emancipation of the Turkish Woman”, Turkish Studies Association Bulletin, Mich. l989
 •  S. Akgün:  “Mormon Missionaries In The Ottoman Empire”, TURCICA Strazburg, 1990 
 • S.  Akgün:  “The  Turkish  Image  of  American  Missionaries  In  Turkey”,  Turkish  Studies  Association  Bulletin  V:l3. p.87-9l  Munice. Indiana Nov. l99l
 •  S. Akgün & M. İlhan, “Les Profils des èchanges Turco-Europèenes”, CAD MOS Nowvelle Revue Europeenne, Cenevre 1992.
 •  S.  Akgün:  “Modernisation  of  the  Turkish  Woman”,  Güneydoğu  Avrupa  Etüdleri  Merkezi  ,  La  Modernisation Des Societes Sud-Est Europeennes: 30 Nisan l992 Bükreş              
 • S.  Akgün:  “Opposition  to  the  Abolition  of  Caliphate  in  Turkey”  La  Question  du  Califat    Les  Annales  de L’Annales Islam No.2, Paris 1994.(chapter)
 •  S.  Akgün:  “European  Influence  on  the  Development  of  the  Social  and  Cultural  Life  of  the  Ottoman  Empire  In The l8th Century: Revue des Etudes Sud-Est Europeannes, Bucharest, Rumanıa, l983
 •  S.  Akgün:  “Womens  Emancipation  In  Turkey”:  Turkish  Studies  Association  Bulletin,  March  l986,  V.l0,  No.l0 East Lansing, Michigan, l986. 
 •  S. Akgün Turkish-Greek Population Exchange,  Turkish Review of  Balkan Studies, OBIV I, ISIS İst. 1993
 •  S.  Akgün:  “Mormon  Missionaries  In  The  Ottoman  Empire”  TURCICA,  Revue  d’Etudes  Turques,  Tome  28, Strasbourg, France, 1996
 •  S. Akgün “The Impact of the French Expedition  to Egypt On Early 19th Century Ottoman Reforms”, Napoleon and  the  French  In  Egypt  and  the  Holy  Land          1798-1801,  Israeli  Society  for  Napoleonic  Research,  Istanbul, 2002
 •  S. Karal Akgün, Studies In Atatürk’s Turkey, (ed). George Harris-Bilge Chriss  ( Chapter One: Louis E. Browne and  the  Leaders  of  the  Sivas  Congress  (15-54):    Chapter  Two:  The  General  Harbord  Commission  and  the American Mandate Question (55-82) Brill, London 2009
 • S. Karal Akgün Ottoman Armenians’ Intricate Relations With Western Powers Before and During the Peace Settlements of the First World War, Review of Armenian Studies No. 18, 2009 (39-80) 
 • S. Karal Akgün Republican Turkey’s Acquaintance With World Classics  Athens, Greece (Chapter İn A Book) Atiner Institute 2011
 • S. Karal Akgün “The General Harbord Report“, Prospects for Turkish Armenian Relations, AVİM, April 2015  
 • S. Akgün “Tevhid-i Tedrisat “ Cumhuriyet Döneminde Eğitim,   Milli Eğitim Bakanlığı Basımevi İstanbul 1983 
 •  S.  Karal  Akgün,  “Cumhuriyetin  Kazanımlarını  Biçimlendiren  Düşünce  Sistemi”,    Cumhuriyetin  Kazanımları,     Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın ları İzmir, 2017
 •  S. Akgün: “Türkçe Ezan”,  D.T.C.F. Tarih Araştırmaları Dergisi, Ank. l980        
 • S. Akgün: “Ankara Andlaşması ve Önemi”, S.B.F. Dergisi, Ahmet Şükrü Esmere Armağan Sayısı, Ank. l98l
 • S. Akgün: “Atatürkün Sanat ve Kültür Anlayışı”, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ank. l98l
 • S. Akgün: “Şapka Devrimi”, D.T.C.F. Tarih Araştırmaları Dergisi, Ank. l98l
 • S. Akgün: “Halifelik Örgütünün Yeni Türkiye Cumhuriyetinde Yersizliği”. D.T.C.F. Tarih Araştırmaları Dergisi Ank. l982   
 • S. Akgün: “Atatürk ve Harf Devrimi”, O.D.T.Ü. İnsan Bilimleri Dergisi, Ank. l982
 • S. Akgün: “Tevhid-i Tedrisat: Cumhuriyet Döneminde Eğitim”. Milli Eğitim Bakanlığı, İst. l983
 • S.  Akgün:  “Devlet Adamı ve Devlet Kurucusu Atatürk”: Genel Kurmay Başkanlığı  ATESE  Başkanlığı  Ankara, l984
 • S. Akgün: “Cumhuriyetin Türk Devrimi İçindeki Yeri: Türk Elektrik Kurumu, Ank. l985
 • S. Akgün: “Halifeliğin Kaldırılması Olayının Çeşitli Tepkileri”, T.T.K. Ank. l983
 • S.  Akgün:  “Ana  Hatlarıyla  General  Moseley  Raporu:  Türkiyede  Amerikan  Mandası”:  Belleten  C  XLVIII,  Sayı l89-90, Türk Tarih Kurumu Ank. l985
 • S.  Akgün:  “Atatürk  ve  Cumhuriyet|  Boğaziçi  Üniversitesi  Atatürk  Konferansları  Dizisi  B.Ü.Yayınları,  No.405, İstanbul, l986
 • S. Akgün: “(Tevhid-i Tedrisat) Ulusallıkta Büyük Adım, Öğrenimin Birleştirilmesi”, Journal of Human Sciences METU Ank. l986.
 • S. Akgün: “Amerikalı Misyonerlerin Ermeni Meselesinde Rolü”, Atatürk Yolu, A.Ü. T.İ.T.E. Dergisi, Ank. l988
 • S. Akgün & M. Uluğtekin “Misak-ı Maarif”, Atatürk Yolu; A.Ü. T.İ.T.E. Dergisi ; Ank. l989
 • S.  Akgün:  “Emergence  of  Tanzimat  In  The  Ottoman  Empire  Osmanlı  Tarihi  Arastırmaları  Merkezi  Dergisi OTAM Sayı:2, l99l s.l-l5
 • S. Akgün: “Amerikali Misyonerlerin Anadolu’ya Bakışı”, OTAM Sayı 3. l992
 • S. Akgün: “Osmanlı İlişkileri”, Tarih Çevresi, Sayı  Eylül-Ekim 1994
 • S. Akgün: “Çanakkale Savaşları”, Tarih Çevresi, Sayı 9 Mart- Nisan 1994. S
 • S. Akgün & M. Ulugtekin: Hilal-ı Ahmer ve Trablusgarp Savaşı”, OTAM Sayı 3 Ocak l992
 • S. Akgün: “Toplumsal Bilinçlenmede Öğrenim Birliği”, A.Ü. DTCF, Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt XVI, Sayı 26, Ankara 1994.
 • S. Akgün Devrim Tarihi Derslerinin Önemi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Yöntem Bilim Semineri, Ankara, 1998
 • S. Akgün Ermeni Sorunu, Çağdaş Türk Diplomasisi, 200 Yıllık Süreç, TTK 1997
 • S. Akgün Babam Enver Ziya Karal, Atatürk Yolu Sayı 22  1998
 • S.  Akgün  –  Nesim  Şeker  Türk İnkılap  Tarihi  Enstitüsü  ve  Cumhuriyet  Tarihi İçindeki  Yeri,  Bilanço  1923 -1998,An. 1999  
 • S. Akgün Ders Kitaplarında Cumhuriyet,  75. Yılında Cumhuriyet ve Eğitim, T.E.D. Yayınları, No. 22, Ank.2002
 • S. Akgün 20. Yüzyıl Boyunca Türkiye, Anıtkabir Dergisi, Yıl:2, Sayı 5, Ank. 2001
 • S. Akgün Laiklik ve Düşünce Özgürlüğü, Anıtkabir Dergisi, Yıl:2, Sayı 8, Ank.2001
 • S. Akgün Türkiye’de Çağdaşlaşma ve Gençlik, Düşün, Sayı 12,  Güz 2000, Ank.
 • S. Akgün Tarihçi Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Cumhuriyet Kuşağının Not Karnesi, Bütün Dünya, Sayı 2000/1 İst. 2001
 • S. Akgün 30 Ağustos, Yeni Bir Alemin doğduğu Zafer,  Atatürkçü Düşünce, Atatürkçü Düşünce Derneği Dergisi Yıl:7,  Sayı 76 (Ağustos), Ank. 2001
 • S. Akgün Kadın Haklarının Neresindeyiz? Atatürkçü Düşünce, Atatürkçü Düşünce Derneği Dergisi  Yıl:7,  Sayı 79, Ank. 2001
 • S. Akgün Demokratik Gelişme Sürecinde Yurttaşlık Eğitimi, Eğitim Dosyası, T.E.D. Yayınları, No. 20, Ank.2001
 • S. Akgün Cumhuriyet Işığı, ODTÜ’lü Sayı 25, Ocak 2001
 • S. Akgün Ağustos, Yeni Bir Alemin doğduğu Zafer,  Atatürkçü Düşünce, Atatürkçü Düşünce Derneği Dergisi Yıl:7,  Sayı 76 (Ağustos), Ank. 2001
 • S. Akgün Kadın Haklarının Neresindeyiz? Atatürkçü Düşünce, Atatürkçü Düşünce Derneği Dergisi Yıl:7,  Sayı 79, Ank. 2001
 • S. Akgün S. Akgün Ermeni Terörüne Yol Açan Olaylar Hakkında Ayrdınlatıcı Birkaç Belge, Talat Paşa’nın Ölümünün 81. Yıldönümünde Uluslararası Terrörizme Bir Bakış, İstanbul 1982
 • S. Akgün Köy Enstitüleri ve Dünya Klasikleri, Bir Us ve Bilim Savaşçısı Cemal Yıldırım, Ankara, 2008
 • S. Akgün 85. Yılında Cumhuriyeti Kutlayabiliyor Muyuz? ODTÜlüler Bülteni Sayı 178, Ekim 2008
 • S. Akgün 27 Mayıs Üzerine Bir İnceleme, Düşün,  Sayı 22, Güz 2008 s.29-39
 • S. Akgün Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Ermen ilerinin Büyük Batı Devletleriyle Karmaşık İlişkileri, Ermeni Araştırmaları Dergisi Sayı 33/34 , Ankara 2009
 • S. Akgün Ellinci Yılına Yaklaşırken 27 Mayıs ve Getirdiği Anayasaya Kısa Bir Bakış, Atatürk Yolu Sayı 43, 2009
 • S. Akgün 27 Mayıs ve 1961 Anayasası, Teori, özey Sayı Mayıs 2010
 • S. Akgün Türk Aydının Çok Sık Andığı İkiDeğer: İsmail Hakkı Tonguç ve Köy Enstitüleri, Aramızdan Ayrılışının 50. Yıldönümünde İsmail Hakkı Tonguç,  İzmir, 2010
 • S. Akgün Atatürk ve Türk Devriminin Vazgeçilmez Kaynakları Türkiye Barolar Birliği :
  Uluslar  arası  Atatürk’ü  Çağdaş  Yorumlama  Ve  Anma  Programı  I  XXI.  Yüzyılda  Atatürk’ü  Düşünmek  Ank. 2010
 • S. Akgün Mithad Paşa İslahhaneler ve Memleket Sandıkları, Bilim ve Ütopya,  Sayı 204, Nisan 2012, 
 • S. Akgün Hasan Ali Yücel  Köy Enstitüleri , Yeniden Köy Enstitüleri  İzmir 2013
 • S. Akgün Akçuraoğlu Yusuf Bey ve İlk Dünya Savaşı Son unda Rusya’dali Türk Esirler, Bilim ve Ütoppya Sayı 251, Mayıs, 2015 
 • S. Akgün 100 Yılında Çanakkale Muharebelerinde  Anzaklardan Esintiler, Teori, Sayı 302, Mart 2015
 • S. Akgün Amerikan  Kaynaklarından Kurtulu ş Sava şı Ba şında Ermenilerle İlgili Geli şmeler, Ermeni Araştırmaları Özel Sayı (Sayı 50), 2015  
 • S. Akgün Amerika’nın Osmanlı Devleti ile İlişkileri Açısından Birinci Dünya Savaşı’ndaki Rolü, Historia 1923, Sayı: 1 Kış, 2016 
 • S. Karal Akgün Atatürk ve Türkiye’de Parlamenter Yönetimin Başlangıcı, Teori , Sayı 324 Ocak 2917 
 • S. Karal Akgün  Halifeliğin Kaldırılmasının Nedenleri , Teori, Sayı 327, Mayıs  2017
         Kitap Tanıtımları
         S. Akgün: “Anadolu’daki Amerika” Uygur Kocabaşoğlu, (Kitap Tanıtma) OTAM, Sayı 4 İst. 1989.
 • S. Akgün: “Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu 1919-1922” Prof.Dr.Yahya Akyüz, (Kitap Tanıtma) A.Ü. DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt XVI, Sayı 26, Ankara 1994.
 • S.  Akgün:  “Bir  Başkentin İmarı-Ankara  1929-1939”  Prof.Dr.Gönül  Tankut  (Kitap  Tanıtma)  A.Ü.  DTCF,  Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt XVI, Sayı 26.
 •  S.  Akgün:  “Bulgarian  Influence  On  Mustafa  Kemal”  Association  des  Etudes  Sud-Est  Europeannes,  Bucharest, Romania Ankara, Ağustos l976. 
 •  S.  Akgün:  “Urbanisation  Movement  In  Safranbolu”Intern  ational  Congress,    Assocaition  des  Etudes  Sud-Est Europeannes, Bucharest, Romania  August l980
 •  S. Akgün: “Influence of Europe On the Development of the Social and Cultural Life of the Ottoman Empire In the  l8th  Century”,  Collogeum,  Association    des  Etudes  Sud-Est  Europeannes,  Bucharest,  Romania  November  l981  
 •  S.  Akgün:  “Womens  Emancipation  In  Turkey”,  Middle  East  Studies  Association  Conference  (MESA)  San Francisco, California, USA.  November  l984 
 •  S. Akgün: Turkish Revolution and Secularism, Columbia University. Dept. of International Relations Brownbag Conferences December 1984
 •  S.  Akgün:  “Development  of  Women’s  Rights  in  Turkey”,  International  Relations,  Columbia  University,  New York USA, January  1985.
 •  S. Akgün: The Essence of Tanzimat Reforms, Turkish-American Association, January 1985
 •  S. Akgün: Emancipation of Turkish Women, University. of Utah, April 1985  
   S. Akgün: “Ottoman Westernization”, Turkish-American Association, New York, December  1984.
 •  S.  Akgün:  “Tanzimat  Renovantions  in  the  Ottoman  Empire,”  1989  May  ,  Munich  University,  Dept.  of  History Münich,.
 •  S.  Akgün:  “Missionary İnflue nces  in  the  Ottoman  Empire,”  February  1990  Strazburg  University.,  Turcology Instiute 
 •  S. Akgün: “Secularism- Laiklik”, Kologne University – Anadolu Üniversity Conferences June l990 
 •  S. Akgün: l990 “Mormon Missionaries In The Ottoman Empire”, Strazburg Univ. Turkology Institute  Symposium On Abdulhamit II March 1990
 •  S.  Akgün:  “Modernisation  of  the  Turkish  Woman”  Modernisation  des  Societes,  by:    Association  de  Sud-Est Europeennes: April  l992 Bucharest   
 • S.  Akgün  &  M. İlhan  “Turkish  Con tribution  to  European  Culture,”  :    Association  de  Sud-Est  Europeennes:
  Centre Europeen de la Culture Collogium, May  l992/ Cenevre. Switzerland
 •  S.  Akgün,  “The  Impact  of  the  French  Expedition    to  Egypt  On  Early  19th  Century  Ottoman  Reforms”,  2 nd International Congress of Napoleonic Studies, July, 1999, Tel Aviv İsrael
 •  S.  Akgün,  “Renovations  Brought  By  Tanzimat”    The  Truman  Institute,  The  Hebrew  University,  October  1999, Jerusalem, Israel
 •  S. Akgün “Nongovernmental Organizations In Turkey”,  June .2002, Sofia, Bulgaria
   S. Akgün “Yurtta Barış Dünyada Barış” Atatürkçü Düşünce Derneği-Nordbayern, Munich, Nurnberg, Germany,  9-11 Kasım 2003
 •  S. Karal Akgün “Tarih Eğitiminde T.C. Tarihi Dersleri”Tarih Eğitimi Sempozyumu 6-8 Nisan 2005-05-28  Lefke Üniversitesi, Cyprus
 •  S. Karal Akgün Modern Turkey,  Turkish Consulate,  Boston November   2006 
   S. Karal Akgün Two American Contacts  During the Sivas Congress MESA Congress  Boston, Nov ember  2006  
 •  S. Karal Akgün Turkish Perceptive of the  Gallipoli Battles – Conferences for Turkish Embassy  in Cambera, Melburne, Sydney Avustralia December 2006 
 •  S. Karal Akgün Turkish Perceptive of the  Gallipoli Battles – Conferences for Turkish Embassy  in  Wellington, Napiers, Christ Church New Zeland December  2006 
 • S. Karal Akgün Impacts of Tanzimat ,Conference,   Haifa Üniversity İsrael June  2007
 • S.Karal    Akgün   “Republican  Turkey’s  Acquaintance  With  World  Classics”  29  December  2005;  AT İNER  Conference  Athens, Greece 
 •  S. Karal Akgün Establishment of Turkish Republic , Turkish Consulate Bregens, Avusturya 2009
 •  S. Karal Akgün   Gallipoli Battles : Turks and the ANACS , Furth, Bregens, Salzburg Avusturya 2010 
 • S.  Karal  Akgün-Ceren  Aygün  Introducing  the  Red  Crescent  Archive,April  2011  ATINER  Conference,  Athens, Greece 
 • S. Karal Akgün Mormon Missionaries in the Ottoman Empire, Russian Academy of Sciences, Moscow 24 Nisan 2015 
 •  S. Karal Akgün Women’s Emancipation In Turkey, Turkish Platform Berlin March 2016


Tarihler

 • Başvuru Tarihi / Submitted : 10.10.2021
 • Kabul Tarihi / Accepted : 10.10.2021
 • Yayımlanma Tarihi / Issued : 21.01.2022