2022 Ocak/January, 153-164

Türk Tarihi Üzerine Adanmış Bir Ömür: Jean-Paul Roux

A Life Well Spent on Turkish History: Jean-Paul Roux

Arş. Gör. Sefa Furkan KARACAKAYA


Kaynak Göster / Citation
Chicago: 
Karacakaya, Sefa Furkan. “Türk Tarihi Üzerine Adanmış Bir Ömür: Jean-Paul Roux” Tarihçi 2, no:1 (Ocak 2022): 153-164.

Full Article                   Canlı Yayın/Live Interview
 
  Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Pdf-indir-Copy.png                         Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Shot-0006.jpg

  


Özet

Türklerin tarihi üzerine oldukça derin araştırmalar yapmış olan Fransız Türkolog Jean-Paul Roux’nun Türkiye’de tanınması oldukça geç olmuştur. Eserlerinin çevirileri üzerinden Türkiye’de popülerlik kazanmış olan Roux’nun henüz Türkçeye çevrilmeyen onlarca eseri mevcuttur. Bu çalışmada öncelikle Roux’nun hayatı incelenmiş ardından uzmanlık alanları ve Türklerin tarihi ile ilgili bazı önemli görüşleri tanıtılmıştır. Daha sonra kendisini Türkiye’de popüler yapan Türklerin Tarihi isimli eserinin içeriği incelenmiştir. Son bölümde daha önce bir yerde toplu olarak bulunmayan Roux’nun tüm eserlerinin bir listesi verilmiş ve hem bundan sonra yapılacak çevirilere hem de Roux’nun geniş çalışmalarından yararlanmak isteyenlere kolaylık sağlanması hedeflenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Türk Tarihi, Jean-Paul Roux, Türkoloji.

Abstract

French Turcologist Jean-Paul Roux studied Turkish history more than fifty years of his life but only became popular in Turkey after some of his works got translated in Turkish. There are lots of articles of his which did not yet translated in Turkish. In this study Roux’s life and his areas of studies examined. Than some of his opinions on the Turkish history are given. The History of Turks, the book that made him very popular in Turkey is introduced in the next part. In the end a list of Roux’s studies were given to canalize researchers into translating more of his works in the future. 
Keywords: Turkish History, Jean-Paul Roux, Turcology. 

KaynakçaTarihler

 • Başvuru Tarihi / Submitted : 05.12.2021
 • Kabul Tarihi / Accepted : 15.01.2022
 • Yayımlanma Tarihi / Issued : 21.01.2022