2022 Mayıs/May 33-53

Administrative and Social Structure of Estonia Under Russian Rule (The 18th and 19th Centuries)

Rus İdaresi Altında Estonya’nın İdari ve Sosyal Yapısı (18. ve 19. Yüzyıllar)

Dr. Öğretim Üyesi Serkan GÜL


Kaynak Göster / Citation
Chicago: 
Gül, Serkan. “Administrative and Social Structure of Estonia Under Russian Rule (The 18th and 19th Century” Tarihçi 2, no. 2 (Mayıs 2022): 33-53. 

Full Article             Özet/Abstract
  Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Pdf-indir-Copy.png                 Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı 1200px-Youtube_icon.svg_-1024x1024.png   


Abstract

Abstract 
Estonia, a small Baltic state, lived under the rule of various powers before being an independent state in 1918. Estonians are one of the oldest inhabitants of the Baltic region and they lived for centuries in interaction with other people of the region by preserving their tribal organization in history. Although Estonians had met with Christianity earlier times, they began to be Christianized vastly since the 13th century because of the crusades. Then they were ruled by Denmark, Catholic bishops, and German nobles for several centuries. Sweden was the influential power in the region in the 16th century and established a strong control in Baltic in the 17th century. Later, Russia which aimed to reach the Baltic Sea for political and economic concerns, became a significant power in the region. Peter I established a superiority over Sweden, and so Estland and Livonia, which constituted present-day Estonia, accepted the Russian administration in the 18th century. In this article, firstly, the general political structures of Estonia before the Russian rule will be explained. Then the continuity and change in the administrative practices of the region after the implementation of Russian rule will be discussed. The administrative reforms of the Russian government, the participation of German nobility in the Russian administrative mechanism, and the social condition of Estonians under the Russian rule will be evaluated. Finally, the reforms implemented on the Estonian peasantry by Russia, and cultural and national aspirations among Estonians will be discussed.
Keywords: Estonia, Russia, Baltic, Peasanty, Reform

Özet

Küçük bir Baltık devleti olan Estonya 1918 yılında ilk defa kendi adıyla bağımsız bir devlet olmadan önce tarih boyunca farklı devletlerin yönetimleri altında yaşadı. Baltık bölgesinin en eski milletlerinden birisi olan Estonlar bin yıllar boyunca kabile yapılarını devam ettirerek tarih boyunca bölgenin diğer milletleriyle etkileşim içinde yaşadılar. Her ne kadar daha önceki dönemle Hristiyanlıkla tanışsalar da büyük ölçüde 13. yüzyılda haçlı seferleri ile Hristiyanlaşmaya başladılar. Önce Danimarka’nın, Papalık temsilcilerinin ve Alman asillerin yönetimine giren Estonlar üzerinde hâkimiyet kurdular ve bu yüzyıllar boyu devam etti. 16. yüzyıldan itibaren ise Baltık’ın kıyı bölgelerinde İsveç’in egemenliği ortaya çıktı. Daha sonraki dönemde ise siyasi ve ekonomik kaygılarla Baltık Denizi’ne ulaşmak isteyen Rusya bölgede kendini gösterdi. Çar Petro’nun Kuzey Savaşlarında İsveç’e üstünlük sağlaması ile 18. yüzyılda Estonya’yı içine alan Estland ve Livonya bölgeleri Rusya’nın yönetimine girdi. Bu makalede, öncelikle Rus yönetimi öncesinde Estonya’nın genel siyasi yapısı açıklanacaktır. Sonrasında, bölgenin Rusya yönetimine girmesiyle birlikte idari anlamada yaşanan değişim süreci ele alınacaktır. Burada Rusya’nın bölgede gerçekleştirdiği idari reformlar, Alman asillerin Rus sistemine katılımı ve halkın Rus yönetimindeki konumları açıklanacaktır. Son olarak, 19. yüzyılda Rusya’nın Eston köylüler hakkında yaptığı reformlar ve Estonlar arasında ortaya çıkan ulusal bilinçlenme konuları tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Estonya, Rusya, Baltık, Köylüler, Reform

References

 • Armstrong, John A. “Acculturation to the Russian Bureaucratic Elite: The Case of the Baltic Germans”, Journal of Baltic Studies 15, no. 2/3, Special Issue (Summer-Fall 1984): 119-129.
 • Bilmanis, Alfred. “Grandeur and Decline of the German Balts”, The Slavonic and East European Review 3, no. 4 (1944): 50-80.
 • Hamilton, J. Taylor. A History of the Moravian Church (Bethlehem: Times Publishing Company, 1900).
 •  Leppik, Lea. “Social Mobility and Career Patterns of Estonian Intellectuals in the Russian Empire”, Historical Social Research 33, no. 3 (2008): 42-62.
 • Martin, Terry. “The German Question in Russia, 1848-1896”, Russian History 18, no. 4 (Winter 1991): 373-434.
 • Moss, Walter G. A History of Russia, volume I, 2nd edition (London: Anthem Press, 2005).
 • O’Conner, Kevin. The History of the Baltic States (London: Greenwood Press, 2003).
 • Pick, F.W. “Tartu. The History of an Estonian University”, The American Slavic and East European Review 5, no. 3/4 (1946): 150-161.
 • Pusta, Kaarel R. “The National Revival of the Baltic People in the XIX and XX Centuries”, Bulletin of the Polish Institute of Arts and Sciences in America, 2, no. 2 (1944): 371-388.
 • Raun, Toivo U. “Modernization and the Estonians, 1860-1914”, Baltic History, eds. Arvids Ziedonis et all, (Columbus: Association for the Advancement of Baltic Studies, 1973).
 • Raun, Toivo U. Estonia and the Estonians, 2nd Edition (California: Hoover Press, 1991).
 • Sillaste, Kyllike. “Conquest and Survival: An Outline of Estonian History”, World Affairs 157, no. 3 (1995): 119-123.
 • Spence, Richard. “Pope Gregory IX and the Crusade on the Baltic”, The Catholic Historical Review 69, no. 1 (1983): 1-19.
 • Taam, Marek. “How to Justify a Crusade? The Conquest of Livonia and New Crusade Rhetoric in the Early Thirteen Century”, Journal of Medieval History 39, no. 4 (2013): 431-455.
 • Thaden, Edward C. “Estland, Livland, and the Ukraine: Reflection on Eighteenth-Century Regional Autonomy”, Journal of Baltic Studies 12, no. 4 (1981): 311-317.
 • Thaden, Edward C. Russia’s Western Borderlands 1710-1870 (New Jersey: Princeton University Press, 1984).
 • The Chronicle of Henry of Livonia, trans. James A. Brundage (Madison: The University of Wisconsin Press, 1961).
 • Uustalu, Evald. The History of Estonian People (London: Boreas Publishing, 1952),
 • Vent, Ursula & Kiverik, Indrek, eds. The History of the Baltic Countries, (Tallinn: Avita, 1999).
 • Ziedonis, Arvids Jr. et.al., eds. Baltic History (Columbus: Association for the Advancement of Baltic Studies, 1973)


Tarihler

 • Başvuru Tarihi / Submitted : 29.04.2022
 • Kabul Tarihi / Accepted : 19.05.2022
 • Yayınlanma Tarihi / Issued : 21.05.2022