2022 Mayıs/May 113-129

Prof. Dr. Kemal Çiçek ile Tarih ve Tarihçilik Üzerine Söyleşi

An Interview with Prof. Kemal Çiçek on History and Historiography

Prof. Dr. Kemal ÇİÇEK

Gamzenur ÖZKAN


Kaynak Göster / Citation
Chicago: 
Çiçek, Kemal. “Prof. Dr. Kemal Çiçek ile Tarih ve Tarihçilik Üzerine Söyleşi.” Söyleşi: Gamzenur Özkan, Tarihçi 2, no. 2 (Mayıs 2022): 113-129.

Full Article        Söyleşi/Live Interview
  Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Pdf-indir-Copy.png             Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Shot-0006.jpg          


Prof. Dr. Kemal Çiçek Kimdir?
·         1985:  Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu.
·         1989: Birmingham Üniversitesinde yüksek lisansını tamamladı.
·         1992: Birmingham Üniversitesinde doktora eğitimini tamamladı. .
·         1993: Karadeniz Teknik Üniversitesinde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı.
·         1996: Yeniçağ Tarihi Ana Bilim Dalında Doçent unvanını aldı.
·         1999: Yeni Türkiye Yayınlarından çıkan 12. Ciltlik Osmanlılar eserinin editörlüğünü yaptı.
·         2000-2002: Yeni Türkiye tarafından gerçekleştirilen 31 ciltlik Türk Projesinin editörlüğünü yaptı.
·         2002: Profesör unvanını aldı.  
·         2008-2010 arasında Türk Tarih Kurumu Tarih Araştırma Grubu üyeliği yaptı.
·         2016’dan beri Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi’nde görev yapmaktadır.
 
ALDIĞI ÖDÜLLER
·         1990-1991: Middle Eastern Studies Association
·         1991: Türk Bilim Araştırma Vakfı (TÜBAV)
·         2000: CIEPO
·         2008-2010 TUBİTAK SOBAG

Prof. Dr. Kemal Çiçek Bibliyografyası

SSCI, AHCI, SCOPUS, MLA, Index Islamicus vs.indeks makaleleri
 
Çiçek, K. “The Question of Genocidal Tendency in the Minority Politics of the Young Turks”, Journal of Muslim Minority Affairs, 2013, Vol. 33, No. 1,1-28. (Scopus)
Çiçek, K. “The Power of Rumours in the Making of History: The Case of the Adana Incident of 1909 in the Ottoman Empire”, Belleten, C. LXXVI, 277 (2012), 951-972. (AHCI)
Çiçek, K. Nicholas Warndorf, Unconventional Warfare in the Ottoman Empire: The Armenian Revolt and the Turkish Counter Insurgency, Journal of Ottoman Studies, LII (2018), 349-54. (AHCI)
Çiçek, K. “Interpreters of the Court in the Ottoman Empire As Seen From the Sharia Court Records of Cyprus”, Islamic Law and Society, 9/1 (2002), 1-15.(Web of Science+Scopus)
Çiçek, K. “Living Together: Muslim-Christian Relations in Eighteenth Century Cyprus as reflected by the Shari’a Court Records”, Islam and Christian-Muslim Relations, 4/1 (1993), 36-65. (SSCI)
Çiçek, K., “Suraiya N. Faroqhi, ed. The Cambridge History of Turkey. Volume 3: The Later Ottoman Empire, 1603-1839”, JESHO LII/1 (2009), 153-158 (SSCI+AHCI)
Çiçek, K.,Theoharis Stavrides, “The Sultan of the Vezirs: The Life and Times of the Ottoman Grand Vezir Mahmud Paşa Angelovic”, Belleten LXVII/248 (2003), s. 211-14. (AHCI)
Çiçek, K., Ruth Kark, Michal Oren-Nordheim, Jerusalem and Its Environs: Quarters Neighbourhoods, Villages 1800-1948, The Hebrew University Magnes Press, Jerusalem-Wayne State University Press, Detroit, 2001. Belleten LXVII/249 (2003),  s.571-572. (AHCI)
Çiçek, K., Yı Eunjeong, Guild Dynamics in Seventeenth-Century Istanbul: Fluidity and Leverage, Brill, Leiden, Boston, 2004. Belleten LXVIII/253 (2005), s. 751-53. (AHCI)
 
Kitaplar:
Çiçek, K., The Armenians of Musa Dagh: a Study of Insurgency and Flight 1915-1939, Lexington Books, Lanham, Boulder, New York & London 2020.
Çiçek, K., Studies on the Armenian Question, Astana Publ., Ankara, 2020.
Çiçek, K., Ermenilerin Zorunlu Göçü: 1915-1917, Cedit Neşriyat, Ankara, 2020 (3. Baskı)
Çiçek, K., Osmanlı Mazi Değildir, Astana Yayınları, Ankara 2018.
Çiçek, Kemal, Hasan Celal Güzel, Bestami S. Bilgiç (eds.), Ermeni Sorununa Disiplinler Arası Bakış, Yeni Türkiye Publ., 2017.
Çiçek, K.,Ermeni-Sorununda Tehcir ve Ötesi, Astana Publ, 2016.
Çiçek, K., L’exode Force Des Armeniens (1915-1917), TTK Publ, Ankara 2015.
Çiçek, K. -H. Özdemir ve diğ., Die Armenier: Exil und Umsiedlung, Manzara Verlag, Pfungstadt, 2012.
Çiçek, K., The Great War and the Forced Migration of Armenians, 1915-1917. Ethol Books, Ireland/UK, 2011.
Çiçek, K., Die Zwanssumsiedlung der Armenier 1915 bis 1917, Manzara Verlag, Damstadt, Germany, 2011.
Çiçek, K., (ed.), 1909 Adana Olayları-Makaleler/The Adana Incidents of 1909 Revisited, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2011.
Yusuf Hikmet Bayur, Armenians (ed. Kemal Çiçek-Pınar Eray), Türk Tarih Kurumu Publ, Ankara, 2010.
Çiçek, K., (ed.), Baltacı Mehmet Paşa Sempozyum Bildirileri, Karam Publ, Çorum 2007.
Çiçek, K. Ermenilerin Zorunlu Göçü 1915-1917, Türk Tarih Kurumu Publ. Ankara, 2005.
Nejat Göyünç, Türkler ve Ermeniler, haz. Kemal Çiçek, Yeni Türkiye Publ, Ankara, 2005.
Çiçek, K. -H. Özdemir ve diğ., Ermeniler Sürgün ve Göç, Türk  Tarih Kurumu, Ankara, 2004.
Çiçek, K. ve diğ., “15th-18th Centuries” The Black Sea: A History of Interactions, The Counsil of Europe, Gyldendal Publ., Norway, 2004.
Çiçek, K., Pax-Ottomanica: Studies in Memoriam Prof. Dr. Nejat Göyünç, Haarlem, Netherlands-Ankara, 2001.
Çiçek, K., (Editor-in-chief), The Great Ottoman- Turkish Civilisation, Volumes 1-4, Yeni Türkiye, Ankara, 2000.
Çiçek K., ve Cem OĞUZ (Bilim ed.,) Osmanlı, Volumes 1-12., Yeni Türkiye Yayınları, Ankara,1999.
Çiçek, K., K. İnan, H. Öksüz, A. Saydam, Trabzon Tarihi Sempozyumu- Bildiriler, Trabzon, 1998.
Çiçek, K (with Hasan C. Güzel, Salim Koca, Türkler 21 vols, Yeni Türkiye, Ankara, 2002 (2nd ed. 2014).
 
Kitap Bölümü ve Editörlü eser makalesi:
Çiçek, K. “Forced Migration of Ottoman Armenians during WWI:  How security factors affected Decision Making”, War and Collapse, Salk Lake City: Utah University Press, Utah, 2016, pp.816-835.
Çiçek, K. “Milletler Cemiyetinin Ermeni Mültecileri Ermenistan’a Taşıma Projesi 1922-1938”, Qafazşünasların I Beynelhalq Forumu/First International Forum of the Caucasus Studies Scholars, Elmi Maruzalar/Scientific Papers,  Baku 2017,  41-46.
Çiçek, K. “Milletler Cemiyeti‘nin Kafkasya’ya Ermenileri İskân Politikası (1919-1924)“, VIII. Atatürk Kongresi Bildiri Kitabı, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 2016 (Baskıda)
Çiçek, K. “Ermenilerin Zorunlu Göçü: Kaynaklar, Tartışmalar ve Kurbanlar,” ed. Ferudun Ata, 1915’e Hapsedilen Tarih: Ermeni Meselesi, Kombassan Vakfı, Konya, 2016, ss.119-130.
Çiçek, K. “Yeniköy İtilafnamesi: Reform mu Osmanlı’dan Çıkış Kapısının Anahtarı mı?” 19-20. Yüzyıllarda Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu Kaynaşma-Kırgınlık-Ayrılık-Yeni Arayışlar, İstanbul Üniversitesi , Bildiriler, İstanbul, C.1, ss.290-302
Çiçek, K. “Birinci Dünya Savaşı ve Ermenilerin Savaş Bölgesi Dışına Çıkarılmaları”, Ed. Ömer Turan, Atatürk Araştırma Merkezi, 2016 (Baskıda)
Çiçek, K., “Osmanlı Ermenilerinin Zorunlu Göç Ettirilmeleri ve Sonuçları”, Sevkin Yüzüncü Yılında Türk-Ermeni İlişkileri, (ed. Haluk Selvi), İstanbul Belediyesi Kültür A.Ş., İstanbul, 2014, s. 153-169.
Çiçek, K., “Türk-Ermeni İlişkileri ve Tehcir”, Ermeni Soykırımı İddiaları, ed. Mustafa Çalık, Cedid Neşriyat, Ankara, Genişletilmiş 6. Baskı, 2013, s.139-187. (ULUSAL).
Çiçek, K., “Adana Olayları Hakkında Bildiklerimiz Bilmediklerimiz”, Ed., Kemal Çiçek, 1909 Adana Olayları-Makaleler/The Adana Incidents of 1909 Revisited, Türk Tarih Kurumu Publ, Ankara, 2010.
Çiçek, K., “Ermeni Tehcirinin Uygulanması ve Osmanlı Kaynaklarının Önemi”  Elm ve Sanat Meclisi 30-40, Hazer University Pres, Bakü, 2011 (In print)
Çiçek, K., “Sözde Ermeni Soykırımın Tartışmalı Arşiv Kaynakları” ”  Elm ve Sanat Meclisi 30-40, Hazer University Pres, Bakü, 2011 (In print)
Çiçek, K., “Taner Akçam 800.000 Ermeni öldürüldü diyor, halbuki”, ed. Taha Akyol, Ortak Acı 1915: Türkler ve Ermeniler, Doğan Kitap, İstanbul 2009, s.181-205.
Çiçek, K., “Göçmenlerin Yaşamı”, Türk Ermeni İhtilafı Makaleler, ed. Hikmet Özdemir, Ankara, 2007, s. 255-275.
Çiçek, K., “Halep Amerikan Konsolosu J. B. Jackson Ve Ermeni Tehcirindeki Yeri”, Tarihi Gerçekler ve Bilimin Işığında Ermeni Sorunu, ed. B.Bakar, N. Öztürk, S. Beyoğlu, İstanbul 2007, s. 204-223.
Çiçek, K., “Türk-Ermeni İlişkileri ve Tehcir”, Ermeni Soykırımı İddiaları, Cedid Neşriyat, Ankara, 2006, s.135-178.
Çiçek, K., “Ottoman Economy and Period of Peripheralization: 1700-1914”, History of Empires: Comparative Approaches to Research and Teaching, Moskova, 6-9 Haziran 2003, s.207-230 (in Russian)
Çiçek, K., “Second Siege of Vienna and the Retreat from Central Europe (1683-1703)”, The Turks, (eds.), H:C. Güzel, C. Oğuz, O. Karatay, Ankara, 2002, C. 3, s.387-404.
Çiçek, K., “Society and Economy among the Early Muslim Turkish States”, The Turks, (eds.), H:C. Güzel, C. Oğuz, O. Karatay, Ankara, 2002, C. 2, s.269-280
Çiçek, K., “Cemaat Mahkemesinden Kadı Mahkemesine Zimmilerin Yargı Tercihi”, Pax-Ottomana: Studies in Memoriam Prof. Dr. Nejat Göyünç, Haarlem.Ankara, 2001), s. 31-49.
Çiçek, K., “Quest for Justice in a Mixed Society: The Turks and the Greek Cypriots Before the sharia Court of Ottoman Nicosia 1698-1726,” The Great Ottoman Turkish Civilisation., ed. Kemal Cicek, Vol, 2 (Ankara, 2000), pp. 472-491.
Çiçek, K., “Osmanlı Yönetim Yapısında Yozlaşma ve Siyasetnameler”, ed. Davut Dursun-Hamza Al, Türkiye’de Yönetim Geleneği, İlke yayınları, (İstanbul 1998), s. 31-60.
Çiçek, K. “Milletler Cemiyeti‘nin Kafkasya’ya Ermenileri İskan Politikası (1919-1924)“, VIII. Atatürk Kongresi Bildiri Kitabı, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 2016 (In print)
Çiçek, K. “Ermenilerin Zorunlu Göçü: Kaynaklar, Tartışmalar ve Kurbanlar,” (Baskıda)
Çiçek, K., “Osmanlı Ermenilerinin Zorunlu Göç Ettirilmeleri ve Sonuçları”, Sevkin Yüzüncü Yılında Türk-Ermeni İlişkileri, (ed. Haluk Selvi), İstanbul Belediyesi Kültür A.Ş., İstanbul, 2014, s. 153-169.
Çiçek, K., “Türk-Ermeni İlişkileri ve Tehcir”, Ermeni Soykırımı İddiaları, ed. Mustafa Çalık, Cedid Neşriyat, Ankara, Genişletilmiş 6. Baskı, 2013, s.139-187. (ULUSAL).
Çiçek, K., “Ermeni Tehcirinin Uygulanması ve Osmanlı Kaynaklarının Önemi”  Elm ve Sanat Meclisi 30-40, Hazer University Pres, Bakü, 2011 (In print).
Çiçek, K., “Sözde Ermeni Soykırımın Tartışmalı Arşiv Kaynakları” ”  Elm ve Sanat Meclisi 30-40, Hazer University Pres, Bakü, 2011 (In print)
Çiçek, K., “Taner Akçam 800.000 Ermeni öldürüldü diyor, halbuki”, ed. Taha Akyol, Ortak Acı 1915: Türkler ve Ermeniler, Doğan Kitap, İstanbul 2009, s.181-205.
 
Türkiye kökenli indeksli ve hakemli makaleler
Çiçek, K., “Sir Mark Sykes’ın I. Dünya Savaşı Sonrası Haritalarında Osmanlı Devleti ve Yakındoğu Sınırları”, Ermeni Araştırmaları 60 (2018), 73-100.
Çiçek, K., The 1934-1935 Turkish-American Compensation Agreement and Its Implications for Today, Review of Armenian Studies, 23 (2011), 93-146.
Çiçek, K.,1934-1935 Türk-Amerikan Tazminat Antlaşması ve Günümüze Yansımaları, Ermeni Araştırmaları, 37-38 (2010-2011), s. 19-70.
Çiçek, K., Relocation of the Ottoman Armenians in 1915: A Reassessment, Review of Armenian Studies, 22, 115-134.
Çiçek, K., “Osmanlı Ermenilerinin 1915’teki Tehciri: Bir Değerlendirme”, Gazi Akademik Bakış, Cilt 3 Sayı 6 (2010), 1-14.
Çiçek, K., “Talat Paşa’nın Evrak-ı Metrukesi: Belgeli, Yorumsuz Bir Kitabın Düşündürdükleri”, Uluslar arası Hukuk ve Politika/Review of International Law & Politics, Cilt 6 Sayı 22 (2010), s. 153-162.
Çiçek, K., “The Turkish-Armenian Conflict in the United States and the Murder of Harry the Turk,” Review of Armenian Studies 4/11-12 (2007),  s. 83-106.
Çiçek, K., “Amerika’da Türk Ermeni Çatışması ve Harry the Turk Cinayeti, Ermeni Araştırmaları 210-21 ( Kış 2005-İlkbahar 2006), s. 65-86.
Çiçek, K., “Ermeni Yasa Tasarısı’nın İçeriği ve İddialara verilen Cevaplar”, Ermeni Araştırmaları 23-24 (2006) , s. 103-118.
Çiçek, K. 2005, “Tehcir ve Dönüş Üzerine Yaklaşımlar”, Teori (Nisan 2005), s. 67-81.
Çiçek, K., “Osmanlılar’dan Önce  Akdeniz Dünyasında Yapılan Tahrirler Hakkında Bazı Gözlemler”, OTAM 6 (1995), s. 51-89.
Çiçek, K., “Tanzimat ve Şeriat: Namaz Kılmayanlar ve İçki İçenlerin Takip ve Cezalandırılması Hakkında Kıbrıs, Muhassılı Mehmed Tal’at Efendi’nin İki Buyruldusu”, Toplumsal Tarih 15 (Mart 1995), s.22-27. Yeniden basım: Kıbrıs’tan Kafkasya’ya, s.241-254.
Çiçek, K., “Hristiyanlık ve Müslümanlıkta Fundamentalizm Üzerine”, Türkiye Günlüğü 35 (Temmuz-Ağustos 1995), s. 102-109. Yeniden basım: Kıbrıs’tan Kafkasya’ya, s.403-413.
Çiçek, K., “Osmanlılar ve Zimmiler: Papa Pavlos’un İslam’a Hakareti Ya da Renklere İsyanı”, Toplumsal Tarih 25 (Ocak 1996), s. 28-33. Yeniden basım: Kıbrıs’tan Kafkasya’ya, s.135-147.
Çiçek, K., “Osmanlı Devletinde Yabancı Konsolosluk Tercümanları“, Tarih ve Toplum, 25/146 (Şubat 1996), s. 17-23. Yeniden basım: Kıbrıs’tan Kafkasya’ya,  s.171-183.
Çiçek, K., “The Earliest Population and Fiscal Surveys (Tahrir Defterleri) for the Anatolian Provinces of the Ottoman Empire”, OTAM 7 (1996), s.45-97.
Çiçek, K., “Osmanlı Adliye Teşkilatında Mahkeme Tercümanları”,  Toplumsal Tarih, 30 (Haziran 1996), s. 47-51. Yeniden basım: Kıbrıs’tan Kafkasya’ya, s. 184-195.
Çiçek, K., “İki Toplumlu Bir Şehirde Adalet Arayışları: Lefkoşa Mahkemesinde Rumlar ve Türkler 1698-1726”, Osmanlı, ed. Kemal ÇİÇEK/Cem OĞUZ, (Ankara, 1999), C. 4, s. 334-350.
Çiçek, K., “Hanedan, Padişah Biyografileri”, Osmanlı, ed. Kemal ÇİÇEK/ Cem OĞUZ, (Ankara, 1999), C. 12, s.17-247.
Çiçek, K., “Şecere-i Al-i Osman”, Osmanlı, C. 12, ed. Kemal ÇİÇEK/ Cem OĞUZ, (Ankara, 1999), C.12, s. 259-279.
Çiçek, K., 2001, Diplomat, Banker ve Tüccar: 18. Yüzyıl Başlarında Larnaka’da Para Ticareti ve Yabancı Sermaye, The Journal of Ottoman Studies-Osmanlı Araştırmaları XXI (2001), s. 269-83.
Çiçek, K., “İlk Müslüman Türk Devletlerinde Toplum ve Ekonomi”, Türkler, (eds.), H.C.Güzel-Kemal Çiçek-Salim Koca, Ankara, 2002, C.5, s. 339-351.
Çiçek, K., “II. Viyana Kuşatması ve Avrupa’dan Dönüş 1683-1703”, Türkler, (eds.), H.C.Güzel-Kemal Çiçek-Salim Koca, Ankara, 2002, C.9, s. 746-764.
Çiçek, K., “Osmanlı Tahrir Defterlerinin Kullanımında Görülen Bazı Problemler ve Metod Arayışları”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 97 (1995), s. 93-112.
Çiçek, K. “Kastamonu Sancak ve Nahiyelerinde şerik [-hane] Re’aya” Journal  of Ottoman Studies- Osmanlı Araştırmaları 13 (1993), s. 49-69.
 
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Çiçek, K., “Borders and International relations in 20th century : Italian ambitions and policies towards the Ottoman Empire (1900-1923) in the Light of the USA Intelligence Reports” 11. International Symposium of the Mediterranean Association: Frontiers and Border Regions, Kasım 28-30, Beja/Tunus, 2018.
Çiçek, K., “Milletler Cemiyetinin Ermeni Mültecileri Ermenistan’a Taşıma Projesi 1922
1935″, Qafqazşünasların I Beynelhalq Forumu/First International Forum of the Caucasus Studies Scholars 17-18 aprel 2017, Elmi Maruzalar, 1. kitap, Bakı, 2017, s.41-46.
Çiçek, K.,”VIII. Taşnak Kongresi: Ermenilerin Karar Anı”, I. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu (2-4 Mayıs 2012-Erzurum/Türkiye), Atatürk Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma merkezi Yayınları, Erzurum 2014, s. 63-72.
Çiçek, K.,“Tuna Nehrinin İnsanları: Nehirlerin Barışçıl Kullanımına Dair Osmanlı Antlaşmaları”, Uluslararası Osmanlı Devleti’nde Nehirler ve Göller Sempozyumu, Kayseri, 02-03 Mayıs 2013.
Çiçek, K. “Tehcir Uygulaması ve Amerikan Vatandaşı Osmanlı Ermenilerinin Durumları”,  XV. Türk Tarih Kongresi, Ankara: 11-15 Eylül 2006, Kongreye Sunulan Bildiriler, Cilt 6, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2010, s. 2565-2576.
Çiçek, Kemal, “Amerikan İstihbarat Raporları Işığında Orta Karadeniz’de Rum Çete Faaliyetleri Hakkında Bazı Gözlemler”, İlkadım’dan Cumhuriyet’e Milli Mücadele, ed. Osman Köse, İstanbul, 2008, s. 123-28.
Çiçek, K. “Türkler, Kürtler ve Ermeniler”, ed. Bahaeddin Yediyıldız- Kerstin Tomenendal, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Diyarbakır, Ankara, 2008, s. 707-718.
Çiçek, K., “Baltacı Mehmet Paşa ve Prut Savaşı”, Baltacı Mehmet Paşa Sempozyum Bildirileri, Karam yay, Çorum 2007, s. 3-17.
Çiçek, K., “Amerikan Kaynaklarında Tehcir”, Türk-Ermeni İlişkilerinde Yeni Yaklaşımlar/The New Approaches to Turkish-Armenian Relations, haz. Şafak Ural- Ferudun Emecen-Mustafa Aydın, İstanbul 2008, s. 323-344.
Çiçek, K., “Ermenistan Penceresinden Türkiye ile Uzlaşma Şartları”, Türk-Ermeni İlişkilerinin Gelişimi ve 1915 Olayları Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, yay. Haz. Hale Şıvgın, Ankara 2006, s. 357-362.
Çiçek, K., “I. Dünya Savaşı ve Nesturi-Süryaniler”, I. Uluslararası Mardin Tarihi Sempozyumu Bildirileri, ed. İ. Özcoşar, H. H. Güneş, İstanbul 2006, s. 539-545.
Çiçek, K., “Amerikan Donanma İstihbaratı Belgelerinde Kurtuluş Savaşı Ve Samsun”, V. Uluslar arası Atatürk Kongresi Ankara, 8-12 Aralık, 2003, haz. Mustafa Cöhçe-Nilgün İnce-Neşe Çetinoğlu, Atatürk Araştırma Merkezi yayınları, Ankara 2005, s. 197-208.
Çiçek, K., ‘Türk-Amerikan İlişkilerinde Ermeni Diasporasının Rolü’, IV. Türkiye’nin Güvenliği Sempozyumu, Tarihten Günümüze Dış Tehditler, Bildiriler, 16-17 Ekim 2003, Elazığ, 2004, s. 253-258.
Çiçek, K., “Amerikan Ermeni Derneklerinin Lozan Görüşmeleri Esnasındaki  Faaliyetleri”, 2003 Penceresinden Lozan Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 6 Ekim 2003, s. 119-141..
Çiçek, K., “Kıbrıs’ta Muhtarlık Teşkilatının kuruluşu”, XII. Türk Tarih Kongresi, ayrıbasım, (Ankara, 2000), s. 1253-59.
Çiçek, K., “Şer’iye Sicillerine Göre Trabzon’da Müslim-Gayrimüslim İlişkileri”, Trabzon Tarihi Sempozyumu 6-8 Kasım 1998, Bildiriler, (Trabzon, 1998), s. 235-243.
Çiçek, K., “Osmanlı Devletinde Asayiş ve Emniyet Hizmetleri: Kıbrıs Örneği”, AB Sürecinde Türk Polisi Uluslararası Kongresi, Bildiriler, Ankara, Ekim 1996. Yeniden Basım: Kıbrıs’tan Kafkasya’ya içinde, 162-170.
Çiçek, K., “Kıbrıs’ta Su Problemi: Suyun Kullanımı, Paylaşımı ve Sosyal İlişkilerdeki Rolü,” III. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 13-17 Kasım 2000, cilt 4, s. 595-607.
Çiçek, K., “Osmanlı İdaresinde Mağusa’nın Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Durumu Hakkında Bazı Tespitler,” Gazimagusa Sempozyumu 2001, Dönüşüm Sürecinde Bir Kent-Gazimagusa”, 23-26 Ekim 2001, Gazimagusa: DAU Basımevi, s.243-47.
Çiçek, K.,  “Lefkoşe: İki Dilli, İki Dinli, İki Toplumlu Bir Osmanlı Şehinin Portresi”, II. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 24-27 Kasım 1998, cilt II, s. 95-105.
Çiçek, K. “Ottoman Sicils as a Source for the Study of Medieval Churches in Cyprus”, Paper presented  to the 25th Jubilee Symposium of Byzantine Studies, -Sweet Land of Cyprus, Birmingham, 25-28 March 1991.
 
Uluslarası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılmayan bildiriler
Çiçek, K., “ I. Dünya Savaşı’nda Almanya-Osmanlı Finans Ortaklığı Ve Amerikan İstihbarat Faaliyeti” “Birinci Dünya Savaşı’nın Hukuki ve Tarihi Yönleri (Alman-Fransız Penceresi) Uluslararası Sempozyumu” Aralık 2017, (baskıda).
Çiçek, K., “Çağdaş İngiliz-Amerikan Tarih Yazımında I. Dünya Savaşı’nda Ermeniler Ve Rolleri Konusuna Yaklaşım Problemleri Ve Sebepleri” Uluslararası I. Dünya Savaşı Sempozyumu (Türk-İngiliz Penceresi), Antalya, 7-10 aralık 2016.
Çiçek, K., “The Genesis of the Armenian Question” 25-26 Kasım 2011, Almelo, Hollanda.
Çiçek, K., “The Power of Rumours in the Making of History: The Case of the Adana Incident of 1909 in the Ottoman Empire” Psychoanalysis And Politics Narrativity And Political Imaginaries Summer Symposium’ 31 Temmuz-7 Ağustos 2011 Malmö/İsveç.
Çiçek, K., “Garegin Pastırmacıyan’ın “Why Armenia Should be Free” adlı eserini I. Dünya Savaşı’nda Ermenilerin Osmanlı İmparatorluğu’na Karşı Aldıkları Tavır Açısından Nasıl Okumalıyız?” Türk Dünyası: Dünü ve Bugünü, 23-24 Mayıs 2011, Bkü. (Basılacak)
Çiçek, K. “Balkan Savaşları Sonrasında Turk-Ermeni İlişkileri” Osmanlı Devleti’nin Dağılma Sürecinde Trablusgrab ve Balkan Savaşları Kongresi, 6-18 Mayıs 2011, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İzmir.
Was there any genocidal tendency in the policies of the CUP?”  “A wound not healed” Conference on the Turkish-Armenian relationship Oslo University, 1 Şubat 2010, Oslo Norveç.
Was there any genocidal tendency in the policies of the CUP?Nationalities Convention, Columbia University, New York, 23-25 Nisan, 2009.
Çiçek, K., “In Pursuit Of Peace And Dialog: The Position Of The Turkish Historical Society”  Conference on Turkish- Armenian Question: What to do now?’, Southern Methodist University, Dallas, Texas, USA, 14-15 Nisan, 2007.
Çiçek, K., “Aspects of Taxation and Economy in the Province of Trabzon in the Beginning of the Eighteenth Century”, Paper presented at the 3rd Davo Congress, Mainz Universitat, Mainz, Germany, 11-14 October 2000.
Çiçek, K., “The Danube and The Others: The Peaceful Role Of The Rivers In Ottoman Treaties”, The Danube and The Black Sea in The  Ottoman Era 6- 10th Of October  2003, Bucharest- Braila (Romania).
Çiçek, K., “Taşnakların Karar Anı: 8. Taşnak Kongresi, Erzurum, 1. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2012.
 
Diğer yayınlar (En eskiden yeniye)
Çiçek, K., -Abdullah Saydam, “Ferman ile Tebdil-i Mekân: Osmanlı Devletinin İskân Siyaseti”, Kıbrıs’tan Kafkasya’ya içinde, 1-42.
Çiçek, K., “Osmanlılar Zamanında Kıbrıs’ta Türk Adaleti ve Rumlar”,Kıbrıs’tan Kafkasya’ya içinde, 67-98.
Çiçek, K., “20. Yüzyılın Başlarında İstanbul Hayatı: Prenses Musbah’ın Hatıraları, I-VIII, Türk Dünyası Tarih Dergisi, C. V, sayı, 56/57/58/59/60/61; C. VI, sayı, 61/62/63/64. (1991-1992).
Çiçek, K., “Niçin Sürekli Reform Yapmak Gereksinimi Duyuyoruz?”, Yeni Türkiye: Yönetimde Yeniden Yapılanma Özel Sayısı 4 (Mayıs-Haziran 1995), s. 50-58. Yeniden basım: Kıbrıs’tan Kafkasya’ya, s.289-301.
Çiçek, K.,-Abdullah Saydam, “Osmanlı Devletinde Nüfus Hareketleri ve Yerleşme”, Yeni Türkiye: Habitat Özel Sayısı, 8 (Mart-Nisan 1996), 102-125.
Çiçek, K., “Türkiye’nin Avrupa Birliğine Alınmamasında Din Bir Faktör Olabilir mi?, Yeni Türkiye-Türk Dış Politikası Özel Sayısı 3 (Mart-Nisan 1995), s. 228-234.
Çiçek, K., “Siyasetname Kültürümüze Göre Siyasetteki Yozlaşma ve İdeal  Siyaset, Yeni Türkiye: Siyasette Yozlaşma Özel Sayısı, 14 (Mart-Nisan 1997), s.1384-89. Yeniden basım: Kıbrıs’tan Kafkasya’ya, s.414-420.
Çiçek, K.,”İnternette Ermeni Sorunu”, Yeni Türkiye: Ermeni Sorunu Özel Sayısı, 7/38 (Mart-Nisan 2001), c. I., s.502-509.
Çiçek, K., “Şecere-i Al-i Osman”, Osmanlı, C. 12, ed. Kemal ÇİÇEK/ Cem OĞUZ, (Ankara, 1999), C.12, s. 259-279.
Çiçek, K., Hanedan, Padişah Biografileri”, Osmanlı, ed. Kemal ÇİÇEK/ Cem OĞUZ, (Ankara, 1999), C. 12, s.17-247.
Çiçek, K., “İki Toplumlu Bir Şehirde Adalet Arayışları: Lefkoşa Mahkemesinde Rumlar ve Türkler 1698-1726”, Osmanlı, ed. Kemal ÇİÇEK/Cem OĞUZ, (Ankara, 1999), C. 4, s. 334-350.
Çiçek, K., (ed.), Baltacı Mehmet Paşa Sempozyum Bildirileri, Karam yay, Çorum 2007.
Çiçek, K., “Kıbrıs-1571-1878”, Diyanet İslam Ansiklopedisi Maddesi.
Çiçek, K “Lefkoşa”, Diyanet İslam Ansiklopedisi Maddesi.
Çiçek, K., “Larnaka”, Diyanet İslam Ansiklopedisi Maddesi.
Çiçek, K., “Mağusa”, Diyanet İslam Ansiklopedisi Maddesi.
Çiçek, K., “Limasol”, Diyanet İslam Ansiklopedisi Maddesi
Çiçek, K., “Özdemiroğlu Osman Paşa”, Diyanet İslam Ansiklopedisi Maddesi, c. 33 s. 471-73.
Çiçek, K., “Charles Pellat (1914-1992)”, Diyanet İslam Ansiklopedisi Maddesi. C. 34, 223-224.
Çiçek, K., “J. D. PEARSON (1991-1997)”, Diyanet İslam Ansiklopedisi Maddesi. C.34, s. 210-
Çiçek, K., “Félix Marıa Pareja Casanas, S.J. (1890-1983)”, Diyanet İslam Ansiklopedisi Maddesi. C. 34, s. 168.
 
Kitap Review:
Çiçek, K.,”Osmanlılar Zamanında Kıbrıs”, (Ahmet Gazioğlu, Kıbrıs’ta Türkler, Lefkoşe, Londra, 1994) Tarih ve Toplum XXIII/136 (Nisan 1995), s.58-61.
Çiçek, K.,”Lefkoşe Kadı Sicilleri”, (Die Protokolle des Kadiamtes Nikosia aus den Jahren 1105/06 (1693-95, Peter Lang, Frankfurt am Main-Bern-New York-Paris, 1991) Tarih ve Toplum XII/98 (Şubat 1992), s.62-63.
Çiçek, K., İbrahim Ethem Atnur, Türkiye’de Ermeni Kadınları ve Çocukları Meselesi (1915-1923), Babil Yayınları, Ankara 2005, 1043-47.
 
Popüler Makaleler
Çiçek, K. “Murat Bardakçı’nın “Talat Paşa’nın Evrak-ı Metrûkesi…” Radikal, Yorum / 13/03/2009.
Çiçek, K. “Talat Paşa’nın Evrak-ı Metrukesi ya da Kara Bahtlı (!) Defteri” Zaman, Günlük Ulusal Gazete, 11.07.2009
Çiçek, K. “Refutation Of The Armenian Resolution Article By Article-1-2” Today’s Zaman, 27 March 2007.
“Hay Allah Sivaslı Kaportacı Sözdesiz Soykırım Dedi…”, Star Açık Görüş, Haftalık Gazete, 25.04.2010.
“Ey Resmi Tez Geldiysen Üç Kere Masaya Vur…”, Haber Türk, Günlük Ulusal Gazete,
09.04.2010
“Protokoller Ermeni Diasporasına Esir“ Haber Türk, Günlük Ulusal Gazete, 21.01.2010
“24 Nisan’ı yanlış anlayanlara bir hatırlatma”, Star Açık Görüş, Ulusal Haftalık Gazete Ek, 08.05.2011.
Çiçek, K. “Ermeni Sorununda Tartışmalı Konular”, Analist, Yıl 2, sayı 14, s. 60-61
  
Projeler
XVIII. Yüzyılın Başlarında Trabzon’un Sosyal ve Ekonomik Durumu, KTÜ. Araştırma Fonu Projesi, 1997.
Lefkoşa: İki Dinli İki Dilli, İki Toplumlu Bir Osmanlı Kentinin Portresi, KTÜ. Araştırma Fonu Projesi, 1998-2001.
Osmanlı (12 Cilt), Yeni Türkiye ve Erdem Vakfı Projesi, 1999
The Great Ottoman Turkish Civilisation Projesi (4 Volumes), Yeni Türkiye ve Erdem Vakfı. 2000.
Türk Projesi (31 Cilt), Yeni Türkiye Projesi, 2000-2002.
Comparative Empires: Habsburgs, Russian and Ottoman Empires, (Macaristan, Mayıs, 2001) (Soros Foundation ve Central European University/Budapeste-Macaristan, 2001-2003.
Göç Eden Ermeniler. Türk Tarih Kurumu. Türk Tanıtma Fonu Projesi-2002-2010.
Tarih Araştırma Grubu (TTK) Tercüme Projesi 2008-2010

Belgesel ve Metin Yazarlığı
Tarihin Tanıklığında Türk-Ermeni İlişkiler 9 Bölüm Belgesel, TRT, 2004-2006. Program Danışmanlığı ve Metin Yazarlığı.
Asala Cinayetleri, 1 Bölüm Belgesel, TRT, 2004-2006. Program Danışmanlığı ve Metin Yazarlığı.