2022 Mayıs/May 105-112

“Nasıl Görünüyorsa Tarihi Öyle Yazmak” Düşüncesinin Mimarı Bir Tarihçi: Polybius ve Tarih Yazıcılığı

A Historian Who is the Builder of the Idea of Writing the History How Really It Was: Polybius and Historiography

Elif Ayça KARACA


Kaynak Göster / Citation
Chicago: 
Karaca, Elif Ayça. “Nasıl Görünüyorsa Tarihi Öyle Yazmak” Düşüncesinin Mimarı Bir Tarihçi: Polybius ve Tarih Yazıcılığı” Tarihçi 2, no:2 (Mayıs 2022): 105-112. 

Full Article             Özet/Abstract
  Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Pdf-indir-Copy.png                 Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı 1200px-Youtube_icon.svg_-1024x1024.png   


Özet

Herodotos ile başladığı kabul edilen tarih yazıcılığı farklı dönemlerde farklı tarihçilerin ortaya çıkardıkları yeni yazım teknikleriyle gelişerek günümüzdeki formuna ulaştı. Antik dönemde tarih yazıcılığı birkaç tarihçinin yazdıklarıyla büyük değişikliklere uğradı. Bunlardan ilk Thucydides idi. Thucydides, tarih yazıcılığını daha gerçekçi bir anlatımla birleştirdi. Yine antik dönemin önemli isimlerinden biri olan Polybius kaleme aldığı 40 ciltlik Tarihler adlı eseriyle tarih yazıcılığına yeni yaklaşımlar getirdi. Bu yenilikler, karşılaştırmalı dünya tarihi yazıcılığı, tarihsel olayların nasıl görünüyorsa öyle yazılması gerektiği ve tarih yazımında belge kullanılmasının gerekliliği idi. Polybius’un bu düşünceleri Alman tarihçi Leopold von Ranke tarafından geliştirilerek bilimsel tarihçiliğin temelleri haline getirildi. 
Bu çalışmada Polybius’un hayatı, eserleri ve tarih yazıcılığı ile ilgili düşünceleri hakkında bilgiler verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Polybius, Tarihler, Tarih Yöntemi, Tarihyazımı, Leopold von Ranke

Abstract

Historiography, accepted to have started with Herodotus, has developed with new writing techniques created by different historians in different era and reached its present form. Historiography in antiquity underwent major changes with the writings of several historians. The first of these was Thucydides. Thucydides combined historiography with a more realistic narrative. Polybius, also one of the important names of the ancient era, brought new approaches to historiography with his 40-volume work. These innovations were comparative world historiography, the need to write historical events as they appeared, and the necessity of using documents in historiography. These ideas of Polybius were developed by the German historian Leopold von Ranke and became the foundations of scientific historiography. It wil be given in this study, the information about Polybius' life, works and thoughts on historiography.
Keywords: Polybius, the Histories, the Method of Historiography, Historiography, Leopold von Ranke.

References

 • Baronowski, Donald Walter. Polybius and Roman Imperialism. Bloomsbury Publishing: London and New York, 2011.
 • Champion, Craige B. Cultural Politics in Polybius’s Histories, University of California Press: Berkeley and Los Angeles, 2004.
 • Karaca, Taha Niyazi. Tarihçi: Geçmişi Kurgulamak, Kuram-Tasarım-İnşa, Timaş Yayınevi: İstanbul, 2020.
 • McGing, Brian. Polybius’ Histories, Oxford University Press: Oxford, 2010.
 • Polibius and His World: Essays in Memory of F.W. Walbank. ed. Gibson, Bruce & Thomas Harris. Oxford University Press: Oxford, 2013.
 • Polibius, The Histories. Trans. Robin Waterfield. Oxford University Press: Oxford, 2010.
 • Polibius, The Histories. Vol. I-III. Trans. W.R. Paton. Harvard University Press: Cambridge and Massachusetts, 1922-23.
 • The Greek Historians. Edit. M.I. Finley. The Viking Press. New York, 1959.

 • Başvuru Tarihi / Submitted : 04.04.2022
 • Kabul Tarihi / Accepted : 24.04.2022
 • Yayınlanma Tarihi / Issued : 21.05.2022