2022 Eylül/September 77-86

Oryantalist Bakış Açısı ile Yazılmış Bir Kitap: “Kayıp Aydınlanma” ve Kitapta Yer Alan İslamofobik Yaklaşımlar

A Book Written from an Orientalist Perspective: “Lost Enlightment” and Islamophobic Approaches in the Book

Prof. Dr. Ömer Adil ATASOY


Kaynak Göster / Citation
Chicago: 
Atasoy, Ömer Adil. “Oryantalist Bakış Aşısı ile Yazılmış Bir Kitap: Kayıp Aydınlanma ve Kitapta Yer Alan İslamofobik Yaklaşımlar” Tarihçi 2, no. 3 (Eylül 2022): 77-86.

Full Article          Özet/Abstract     Canlı Yayın/Live Interview
 
  Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Pdf-indir-Copy.png            Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı 1200px-Youtube_icon.svg_-1024x1024.png            Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Shot-0006.jpg 


Özet

Bir “Doğu ve Avrasya Araştırmacısı” (Şarkiyatçı, Oryantalist) olan Amerikalı yazar S. Fredrick Starr, “Kayıp Aydınlanma” adı ile Türkçeye çevrilmiş ve yayınlanmış olan kitabında şimdiye kadar gizli kalmış olduğunu belirttiği “Orta Asya Türk-İslam Dünyasındaki” bilimsel gelişmelerin ve bu gelişmelerin Miladi sekizinci asırdan itibaren oluşum ve etkilerini konu edindiği kitabında yazar, kendisine şükran duyulacak önemli bazı tespitler yaparken, bir yandan da Batılı bir oryantalist olarak ne yazık ki sübjektif değerlendirmeler yapmak yoluna gitmiş bulunmaktadır. Bizce, incelediği dönemde yaşamış bazı “İslam Bilginlerini” ve “Devlet Adamlarını” ötekileştirici, yaftalayıcı, hatta karalayıcı; mensubu bulundukları Müslüman Türk toplumu ve insanlar nazarında itibarlı, saygı duyulan bu kişilere karşı yanlı bakış açısı ve yer yer düşmanlıklar yaratarak “İslamofobik” yaklaşım ve unsurların ortaya çıkmasına yol açmaya elverişli bir ifade tarzı ortaya koymuş bulunmaktadır.
Yazarın, kitabın içeriğinde yer verdiği bazı ifadelerden hareket ederek yaptığımız oryantalist; ayrıştırıcı, ötekileştirici ve islamofobik tespitleri Türk okuyucusunun dikkatine sunmak maksadıyla bu kısa değerlendirme yazısını kaleme almak zarureti ortaya çıkmış bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kayıp aydınlanma, Türk- İslam aydınlanması çağı, ayırımcılık, ötekileştirme, islamofobiya


Tarihler

 • Başvuru Tarihi / Submitted : 28.07.2022
 • Kabul Tarihi / Accepted : 15.09.2022
 • Yayınlanma Tarihi / Issued : 21.09.2022