2021 Volume:1, Issue:1

Tarihçi is an international peer-reviewed journal issued three times per year, in january, may and september. The languages of the journal are Turkish and English
No fee is charged for articles published in Tarihçi.

Cover Pages

2021 Ocak/January    Cilt/Volume:1     Sayı/Issue:1   

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngReferees in this issue 
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngFrom Editor


Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngThe Suez Canal in the British Defence Policy according to British Documents (1882-1956)
  İngiliz Belgelerine Göre İngiliz Savunma Politikasında Süveyş Kanalı(1882-1956)
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.png Behçet Kemal Yeşilbursa 
____________________________________________________________
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngFrom Africa to Istanbul: A Contribution to the Sociomedical History of Sleeping Sickness in Turkey (1900-1940)
  Afrika'dan İstanbul'a: Türkiye'deki Uyku Hastalığının Sosyomedikal Tarihine Katkı (1900-1940)
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.png Cem Doğan 
____________________________________________________________
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngSultan Sencer'in Son Büyük Zaferi: Evbeh Savaşı (1152)
  Sultan Sanjar’s Last Great Victory: The Ewbeh War (1152) 
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.png Vural Öntürk 
____________________________________________________________
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngMütarake Dönemi Ordu Müfettişliklerinin Kurulması ve Müfettişlerin Faaliyetleri
  Establisment of the Army Inpectorates and the Activities of the Inspectors in the Armistice Period 
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.png İsmail Efe 
____________________________________________________________
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngOrta Çağ'ın Batı ve Doğu'sunda İki Devlet Adamı: Alcuin (ö.804) ve Nizamü'l-Mülk (ö.1092) 
  Two Statesmen in the West and the East of the Middle Ages: Alcuin (d. 804) and Nizam al-Mulk (d. 1092) 
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.png Murat Tural
____________________________________________________________
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngCemal Paşa Suikastı ile İlgili İddialar ve İki Yeni Belge 
  Allegations Regarding the Assassination of Cemal Pasha and Two New Documents 
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.png Mustafa Çolak 
____________________________________________________________
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngİpek Yolu Kavşağında Bir Eyalet: Rus Çarlığı Dönemi Fergana'da Eğitim 
  A Province at the Junction of the Silk Road: Education in Fergana in the Russian Tsardom Era 
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.png Ebubekir Güngör
____________________________________________________________
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngSultan ve Başkadı: Sultan Baybars'ın Hukuk Reformu
  The Sultan and Chief Judge: Baybars’s Law Reform
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.pngİlyas Gökhan Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.pngÖmer Faruk Çakır
____________________________________________________________
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngIn the Service of God and France: The Syria Mission of the Lazarists in the Ottoman Empire 
  Tanrının ve Fransa'nın Hizmetinde: Osmanlı İmparatorluğunda Lazaristlerin Suriye Misyonu
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.png Serkan Gül
____________________________________________________________
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngAtatürk'ün Nutuk'ta Bahsettiği Sıradışı Tarihçi: Herbert George Wells (1866-1946)
An Extraordinary Historian Mentioned by Atatürk in His Nutuk
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.png Zeliha Buket Kalaycı
____________________________________________________________
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı paper-icon-vector-png-1.pngProf. Dr. Yunus Koç ile Tarih ve Tarihçilik Üzerine Söyleşi 
  An Interviw with Prof. Yunus Koç on History and Historiography
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.png Yunus Koç  Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı index.pngEsra Kızıl