2021 Ocak/January, 205-227

Prof. Dr. Yunus Koç ile Tarih ve Tarihçilik Üzerine Söyleşi

An Interview with Prof. Yunus Koç on History and Historiography

Prof. Dr. Yunus KOÇ

Arş. Gör. Esra KIZIL


Kaynak Göster / Citation
Chicago: 
Koç, Yunus. “Prof. Dr. Yunus Koç ile Tarih ve Tarihçilik Üzerine Söyleşi.” Söyleşi: Esra Kızıl, Tarihçi 1, no. 1 (Ocak 2021): 205-227.

Full Article        Söyleşi/Live Interview
  Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Pdf-indir-Copy.png             Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Shot-0006.jpg          


Prof. Dr. Yunus KOÇ Kimdir?


1985: Bir yıl İngilizce Hazırlık Sınıfı okuduktan sonra H.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu.
1985: H. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalında Yüksek Lisans (MA) eğitimine başladı.
1987: Türk Tarih Kurumu’nda “uzman yardımcısı” olarak çalıştı.
1987: H. Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde “araştırma görevlisi” olarak çalışmaya başladı.
1988: H. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı’ndan “Tarihte Bilim Uzmanı” (MA) derecesi aldı.
1990: 1988 yılında başladığı Doktora eğitimini yarıda bırakarak Hacettepe Üniversitesi burslusu olarak “Dil ve Doktora” eğitimi amacıyla Fransa’ya gitti.
1993: Dil kurslarını takiben kayıt yaptırdığı Paris I Üniversitesi (Université de Paris I, PanthéonSorbonne) Bizans ve Bizans Sonrası Yakın Doğu Tarihi Araştırmaları Bölümü’nde DEA (Diplôme d’Etudes Approfondies) derecesi aldı.
1995: Burs süresinin sona ermesi üzerine Fransa’dan dönerek Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’ndeki görevine başladı.
1997: Paris I Üniversitesi’nde (Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne) “çok iyi” derece ile “Tarihte Doktor” unvanı aldı (27.11.1997).
1998: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde Yardımcı Doçent Kadrosuna atandı. Aynı yıl Tarih Bölümü Başkan Yardımcısı oldu.
1998: İLESAM, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.
2004: H.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevine atandı.
2006: “Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti Tarihi” alanında “Doçent” unvanı aldı (08.05.2006).
2006: Tarih Bölümü’nde “Doçent” kadrosuna atandı (06.12.2006).2010: TKAE, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.
2012: Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü oldu (25.01.2012).
2013: H.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’ne “Profesör” olarak atandı (14.08.2013).
2019: Türk Tarih Kurumu “Bilim Kurulu” üyeliğine seçildi.
Yabancı Dil: Fransızca, İngilizce, Arapça


Tarihler / Dates:

 • Başvuru Tarihi / Submitted: 08.01.2021
 • Kabul Tarihi / Accepted: 18.01.2021
 • Yayınlanma Tarihi / Issued: 21.01.2021