2021 Ocak/January, 196-204

Atatürk’ün Nutuk’ta Bahsettiği Sıradışı Tarihçi: Herbert George Wells (1866-1946)

An Extraordinary Historian Mentioned by Atatürk in His Nutuk

Arş. Gör. Zeliha Buket Kalaycı


Kaynak Göster / Citation

Chicago:
Kalaycı, Zeliha Buket. “Atatürk’ün Nutuk’ta Bahsettiği Sıradışı Tarihçi: Herbert George Wells (1866-1946).” Tarihçi 1, no:1 (Ocak 2021): 196-204.

Full Article          Özet/Abstract     Söyleşi/Live Interview
  Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Pdf-indir-Copy.png             Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı 1200px-Youtube_icon.svg_-1024x1024.png            Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Shot-0006.jpg


Özet

Beyaz perdeye de aktarılan Zaman Makinesi, Görünmez Adam, Dr. Moreau’nun Adası veya Dünyalar Savaşı romanlarını duymayan çok az kişi vardır. Elbette geniş kesimlerin ilgisini çeken bu romanların yazarı Herbet George Wells de sinema ve edebiyat meraklıları için çok aşina bir isimdir. Ancak onun tarihçiliği, hakkında özel araştırma yapmayanlar için şaşırtıcı bir bilgi olarak görünebilir. Bilim-kurgu romanlarının yazarı H. G. Wells aynı zamanda bir tarihçidir.  Üstelik Mustafa Kemal Atatürk tarafından Nutuk’ta kendisine yer verilen bir isimdir. Nutuk’ta yer alması ise Wells’in 20. yüzyıl başlarındaki sıradışı yazarlardan biri olarak “federal dünya devleti” kurulmasıyla ilgili görüşlerini geniş kitlelere ulaştırmayı başarabilmesinden kaynaklanır. Atatürk, onun ulus-devletlerin devam etmesi durumunda insanlığın felakete sürükleneceği tezi ile Hilafet taraftarlarının ulus-devlete karşı oluşları arasında paralellik kurarak, Wells’in düşüncelerine Nutuk’ta yer verir. Atatürk şöyle der:

References

 • Atatürk, Mustafa Kemal. Nutuk. Say Yayınları, 2004.
 • Barker, John. The Superhistorians : Makers of Our Past. New York : Charles Scribner’s, 1982.
 • Bridgman, R. L. “Herbert George Wells.” The Journal of Education 94, no.18  (November 17, 1921): 482-483.
 • Ege, Sema. “Jules Verne ve H. G. Wells.”Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi 35, no. 1 (1991): 91-96.
 • Hammond, J. R. H.G. Wells and Rebecca West. New York : St. Martin’s Press 1991.
 • Mackenzie, Norman & Jeanne  Mackenzie. H. G. Wells : A Biography, New York : Simon and Schuster, 1973.
 • MacKenzie, Norman Ian. The life of H.G. Wells : The Time Traveller. London : Hogarth, 1987.
 • Sherborne, Michael. H.G. Wells: Another Kind of Life. Peter Owen Publishing, 2011.
 • Wells, H. G. Ana Hatlarıyla Dünya Tarihi 1. çev. Mehtap Gün Ayral. İstanbul: Mitra Yayınları, 2019.
 • Wells, H. G. The Outline of History. Being a Plain History of Life and Mankind. 2 volumes. New York: Macmillan Company, 1920.


Tarihler / Dates:

 • Başvuru Tarihi / Submitted: 10.01.2021
 • Kabul Tarihi / Accepted : 18.01.2021
 • Yayınlanma Tarihi / Issued: 21.01.2021