2021 Ocak/January, 1-21

The Suez Canal in British Defence Policy according to British Documents (1882-1956)

İngiliz Belgelerine Göre İngiliz Savunma Politikasında Süveyş Kanalı (1882-1956)

Prof. Dr. Behçet Kemal YEŞİLBURSA


Kaynak Göster / Citation
Chicago: 
Yeşilbursa, Behçet Kemal. "The Suez Canal in the British Defence Policy according to British Documents (1882-1956)."Tarihçi 1, no.1(Ocak 2021): 1-21.


Full Article             Özet/Abstract
  Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Pdf-indir-Copy.png                 Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı 1200px-Youtube_icon.svg_-1024x1024.png   


Abstract

Despite strong British opposition, construction of the Suez Canal was begun in 1859 and it was opened to traffic in 1869. Financially, it was not an immediate success, and its shares only rose to above the expected level for the first time in 1875, when the Khedive Ismail sold his holdings of Canal shares to the British Government. The British occupation of Egypt in 1882 galvanised the other European powers into negotiating some form of international control for the Canal. Therefore, the Convention signed at Istanbul in 1888. Moreover, at the end of the First World War, the de facto position of Britain as the protecting power in Egypt was recognised by the defeated powers who had been signatories of the Convention. Article 8 of the Anglo-Egyptian Treaty of 1936 and the Anglo-Egyptian Agreement of 1954 further clarified Britain’s position in relation to the Canal. Being a wealthy foreign enterprise, the Suez Canal Company was a natural target for Egyptian nationalists. Therefore, in July 1956, President Nasser nationalised the Company. An American initiative to solve the problem created by the nationalisation of the Canal led to the formation of a Suez Canal Users’ Association, with the participation of the principal Western nations using the Canal. It was designed to defend the Users’ interests against arbitrary action by Egypt. However, the Association appeared to have no useful function to perform, once an agreement was reached between the Company and Egypt in 1958.
This paper is based upon a range of primary and secondary sources. Much of the material for this study was gathered from the National Archives, the United Kingdom. All references to sources prefixed by FO refer to documents held at the National Archives, formerly the Public Record Office (PRO).
Keywords: Suez Canal, First World War, Britain, Turkey, Egypt

Özet

Güçlü İngiliz muhalefetine rağmen, Süveyş Kanalı’nın inşasına 1859’da başlandı ve 1869’da Kanal trafiğe açıldı. Fakat Kanal finansal olarak ilk başlarda başarılı değildi. Hisseleri ilk kez 1875’te beklenen seviyenin üzerine çıktı. Ancak 1875’de Hidiv İsmail Kanal hisselerini İngiltere Hükümetine sattı. İngiltere 1882’de Mısır’ı işgal etti ve Kanalı kullanan diğer Avrupalı güçleri Kanal’dan geçişi düzenleyecek bir tür uluslararası kontrol mekanizmasının kurulması için toplantıya çağırdı. Bunun sonucunda 1888 yılında İstanbul’da bir sözleşme imzalandı. Böyleye, Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda, İngiltere’nin Mısır’daki fiili konumu, Sözleşmeyi imzalayan ve Savaş’tan yenik çıkan güçler tarafından tanındı. 1936 İngiltere-Mısır Antlaşması’nın 8. maddesi ve 1954 İngiltere-Mısır Anlaşması İngiltere’nin Kanal ile ilgili konumunu daha da netleştirdi. Zengin bir yabancı girişim olan Süveyş Kanal Şirketi, Mısır milliyetçileri için doğal bir hedefti. Bu nedenle, Temmuz 1956’da Başkan Nasır Şirketi kamulaştırdı. Kanalın millileştirilmesinin yarattığı sorunu çözmek için Amerika, Kanal’ı kullanan başlıca Batılı devletlerin katılımıyla Süveyş Kanal Kullanıcıları Birliği’nin kurulmasını sağladı. Bu Birlik, Mısır’ın keyfi eylemlerine karşı Kanal’ı kullanan ülkelerin çıkarlarını korumak için tasarlanmıştı. Ancak, 1958’de Şirket ile Mısır Hükümeti arasında bir anlaşmaya varıldığında, bu Birliğin bir işlevi kalmadı.
Bu makalenin hazırlanmasında ana ve ikincil kaynaklar kullanıldı. Kaynakların çoğu İngiltere National Archive’den temin edilen belgelerden oluşmaktadır. Çalışmada referans olarak FO kodlamasıyla kullanılan belgeler daha önce the Public Record Office (PRO) olarak tanımlanan the National Archives katologlarında yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Süveyş Kanalı, Birinci Dünya Savaşı, İngiltere, Türkiye, Mısır

References

 • Akalın, Durmuş. Süveyş Kanalı. İstanbul: Yeditepe Yayınları, 2015.
 • Barr, James. A Line in the Sand. London: Simon and Schuster, 2012.
 • Carlton, David. Britain and Suez Crisis. Oxford: Basil Blackwell, 1988.
 • Devereux, David R. The Formulation of British Defence Policy towards the Middle East, 1948-56. London: Macmillan, 1990.
 • Eden, Sir Anthony. Full Circle. London: Cassell, 1960.
 • Freiberger, Steven Z. Dawn Over Suez,. Chicago: Ivan R. Dee, 1992.
 • Hahn, Peter L. The United States, Great Britain and Egypt, 1945-1956. Chapell Hill: The University of North Carolina Press, 1991.
 • Kedourie, Elie. England and the Middle East: The Destruction of the Ottoman Empire 1914-1921. London: Mansell, 1987.
 • Kyle, Keith. Suez,. London: Weidenfeld and Nicolson, 1992.
 • Lenczowski, George. The Middle East in World Affairs. 4th edition. Ithaca: Cornell University Press, 1980.
 • Lloyd, Selwyn. Suez 1956: A Personal Account. London: Jonathan Cape, 1978.
 • Louis, WM. Roger and Roger Owen. Suez 1956: The Crisis and its Consequences. Oxford: Clarendon Press, 1991.
 • Lucas, W. Scott. Divided We Stand: Britain, the US and the Suez Crisis. London: Hodder and Stoughton, 1991.
 • Neff, Donald. Warriors at Suez,. Vermont: Amana Books, 1988.
 • Nutting, Anthony. No End of A Lesson: The Story of Suez,. London: Constable, 1967.
 • Ovendale, Ritchie. The Middle East since 1914. London: Longman, 1992.
 • Özkaya, Sevda. Süveyş Kanalı. İstanbul: Bilge Kültür Sanat, 2015.
 • Reynolds, David. Britannia Overruled: British Policy and World Power in the 20th Century. London: Longman, 1991.
 • Ross, Stewart. Understand the Middle East Since 1945. London: Hodder Education, 2010.
 • Shuckburgh, Evelyn. Decent to Suez: Diaries 1951-56. London: Weidenfeld and Nicolson, 1986.
 • Taylor, A. J. P. The Struggle for Mastery of Europe, 1848-1918. Oxford: Oxford University Press, 1954.
 • Woodward, Peter. Nasser. London: Longman, 1992.


Tarihler

 • Başvuru Tarihi / Submitted : 24.11.2020
 • Kabul Tarihi / Accepted : 14.12.2020
 • Yayınlanma Tarihi / Issued : 21.01.2021