2021 Mayıs/May, 93-108

Romania inside the Big Powers Play: The International Straits Commission (1924-1933)

Büyük Güçlerin Oyunu İçinde Romanya: Uluslararası Boğazlar Komisyonu (1924-1933)

Assoc. Prof. Liliana Elena BOSCAN

Călin Constantin RADU

Kaynak Göster / Citation
Chicago: 
Boscan, Liliana Elena & Călin Constantin Radu. “Romania inside the Big Powers Play: The International Straits Comission (1924-1933)” Tarihçi 1, no. 2 (Mayıs 2021): 93-108. 

Full Article             Özet/Abstract
  Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Pdf-indir-Copy.png                 Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı 1200px-Youtube_icon.svg_-1024x1024.png   


Abstract

The present article analyzes the activity of Romanian diplomacy in the International Straits Commission from 1924 to 1933 in the lights of the unpublished documents found in the Diplomatic Archives of the Romanian Ministry of Foreign Affairs.
The study reveals the discussions inside of the International Straits Commission which had to clarify the issues that concern them such as the head office of ISC, the internal regulation of ISC, the ranking of the delegations, disputes with the flag, gratuities to ISC members, the meeting of ISC members, the elaboration of the ISC budget, the drawing up of the list of naval forces of the powers bordering the Black Sea, the transit passage of capital ships through the Straits, the work of ISC regarding coding various rules applied to maritime and air navigation in the Straits, the regime of merchant ships in the Port of Istanbul and of those in transit passage through the Straits, the sanitary charges levied to merchant ships in transit passage, navigation restrictions for merchant ships in the Gulf of Izmit.
The activity of the International Straits Commission and the activity of the Romanian diplomacy thereto had only constituted tangential preoccupations in the Romanian historiography. Consulting the Romanian diplomatic archives (fund 8 Conv/S1, the League of Nations) offers interesting information regarding the main issues debated during ISC but also the occasion of meeting elite diplomats such as G. Filality, V. Anastasiu and G. Ionescu, as well.
  Keywords: Straits, Lausanne Conference, Romanian-Turkish relations, International Straits Commission, Great Powers

Özet

Makale, Romanya Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşivi’nden elde edilen yayımlanmamış belgeler ışında 1924-1933 yılları arasında Romanya’nın Uluslararası Boğazlar Komisyonu’ndaki (UBK) diplomatik faaliyetlerini analiz etmektedir. 
Çalışma UBK’nun kendilerini ilgilendiren ve açıklağa kavuşturmak durumunda oldukları sorunları ele almaktadır. Bunlar; UBK’nun merkez ofisi, UBK’nin iç düzenlemesi, heyetlerin sıralamaları, bayrak hakkındaki anlaşmazlıklar, UBK üyelerine verilen ikramiyeler, UBK üyelerinin toplantısı, UBK bütçesinin detaylandırılması, Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin deniz kuvvetlerinin listesinin çıkarılması, büyük askeri gemilerin Boğazlardan geçişi, Boğazlarda denizcilik ve havacılık seyrüseferine uygulanan çeşitli kuralların kodlanmasıyla ilgili UBK’nın çalışmaları, İstanbul Limanı’ndaki ve Boğazlardan transit geçiş yapan ticaret gemileri ile ilgili düzenleme, transit geçiş yapan ticaret gemilerine uygulanan sağlık koruma ücretleri ve İzmit Körfezi’nde ticaret gemilerine uygulanan sınırlamalardır.
UBK ve Romanya diplomasisinin faaliyeti Romen tarih yazımında detaylandırılmayan bir konu olmuştur. Romanya Diplomatik Arşivi’nden temin edilen belgelerin (fund 8/ Conv/S1, the League of Nations) ve yine arşivde elde edilen belgelerde yer alan Romanya’nın seçkin diplomatları G. Filality, V. Anastasiu ve G. Ionescu’ya ait yazışmaların değerlendirilmesi sonucunda konuyla ilgili özgün bilgiler elde edilmiştir. 
   Anahtar Kelimeler: Boğazlar, Lozan Konferansı, Romanya-Türk İlişkileri, Uluslararası Boğazlar Komisyonu, Büyük Güçler

Kaynakça

 • Constantinople et les Détroits. Documents secrets de l’ancien Ministère des Affaires Étrangères de Russie, Paris, 1930-1932, vol. 1, Paris.
 • Documents of British Foreign Policy 1919-1939, seria I, vol. XII, 1962.
 • Hurewitz, J.C., Diplomacy in the Near and Middle East. A Domumentaty Record: 1914-1956, vol. II, New York, 1956
 • I documenti diplomatici della pace orientale( raccolta completa di testi ufficiali da tratato di Londra allʼarmistizio di Mudania), Roma, 1922.
 • Băicoianu, C.I., “Problema Strâmtorilor și Dardanelelor”, in Economia Națională, no 10/1914, p. 489
 • Bell, Christopher M.,Churchill and the Dardanelles, Oxford University Press, 2017.
 • Erkin, C.F., Les relations Turco-Soviétiques la question des détroits, Ankara, 1968.
 • Iorga, N, Istoria Românilor, vol. X, București, 1939, 360-362.
 • Kogolniceanu, M., Cestiunea Dunării, Tipografia Academiei Române, Bucuresci, 1882.
 • Maxim, M., “Romanya´ nın Lozan Konferasındaki”, in 70 yılının Lozan Barısı Antlaşması Ulusarası Semineri, Ankara: 1994, 45-52.
 • Popa, Mircea, “Poziţia României faţă de Turcia în perioada conferinţei de la Lausanne şi în anii imediat următori, in Analele Universităţii Bucureşti, XVII, 1968, 142-154.
 • Seftiuc, I., Cârțână, I., România și problema Strâmtorilor, Științifică, București, 1974.
 • Vere-Hodge, E.R., Turkish Foreign Policy (1918-1948), Geneva, 1950.
 • Zischka, A., La guerre secrète pour le pétrole, Paris, 1933.


Tarihler

 • Başvuru Tarihi / Submitted : 26.03.2021
 • Kabul Tarihi / Accepted : 25.04.2021
 • Yayınlanma Tarihi / Issued : 21.05.2021