2021 Mayıs/May, 255-276

Prof. Dr. Ali Akyıldız ile Tarih ve Tarihçilik Üzerine Söyleşi

An Interview with Prof. Ali Akyıldız on History and Historiography

Prof. Dr. Ali AKYILDIZ

Elif Ayça KARACA


Kaynak Göster / Citation
Chicago: 
Akyıldız, Ali. “Prof. Dr. Ali Akyıldız ile Tarih ve Tarihçilik Üzerine Söyleşi.” Söyleşi: Elif Ayça Karaca, Tarihçi 1, no. 2 (Ocak 2021): 255-276.

Full Article        Söyleşi/Live Interview
  Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Pdf-indir-Copy.png             Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Shot-0006.jpg          


Prof. Dr. Ali AKYILDIZ Kimdir?

• 1985: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu.
• 1987: İzmir-Aydın Demiryolu konulu teziyle yüksek lisansını bitirdi.
• 1987-1989: Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığında Uzman Yardımcısı olarak çalıştı.
• 1989: Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde Yakınçağ Tarihi Araştırma Görevlisi oldu.
• 1992: Osmanlı Merkez Bürokrasisinde Reform (1836-1856) başlıklı teziyle doktora tezini tamamladı.
• 1995: Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde Doçent Kadrosuna atandı.
• 1995: İngiltere ve İskoçya’da araştırma gezileri yaptı.
• 2000: London School of Economics and Political Sciences ve School of Oriental and African Studies’de misafir öğretim üyesi olarak bulundu
• 2001: Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde Profesör kadrosuna atandı
• 2001: Islamic Area Studies projesi kapsamında Tokyo Üniversitesi’nde bir hafta süreyle dersler verdi.
• 2014: Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü’nden emekli oldu.
• 2014: 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde göreve başladı.
• 2014: Tarih Bölüm Başkanı olarak atandı. Halen bu görevi yürütmektedir.
• Ali Akyıldız, 1997 yılından beri Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi’nin çıkardığı İslâm Ansiklopedisi’nin Türk Tarihi ve Medeniyeti Heyeti’nde müellif-redaktör olarak görev yapmaktadır.

ALDIĞI ÖDÜLLER
• 1995: Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilâtında Reform isimli kitabıyla Türk Tarih Kurumu Teşvik Ödülü’nü aldı.
• 2002: Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, Avrupa Bankacılar Birliği [EABH] ve Tarih Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği Bankacılık ve Finans Tarihi Yarışması’nda Para Pul Oldu: Osmanlı’da Kâğıt Para, Maliye ve Toplum isimli eseriyle kitap dalında birinci oldu.
• 2010: İlk defa düzenlenen ve akademik çalışmaların tamamına verilen Uluslararası Halil İnalcık Tarih Ödülü’nü kazandı.
• 2011: Elginkan Vakfı tarafından düzenlenen ve yine akademik çalışmaların bütününe verilen Türk Kültürü Araştırma Ödülü’ne lâyık görüldü.
• 2011: Marmara Üniversitesi 129. Yıl Sosyal Bilimler Atıf Ödülü’nü aldı.
• 2015: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı tarafından beş yılda bir verilen Türk Kültürüne Hizmet Şükran Ödülü’nü kazandı.

Prof. Dr. Ali Akyıldız Bibliyografyası

1. Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilâtında Reform, Eren Yayınevi, İstanbul 1993.
2. Osmanlı Finans Sisteminde Dönüm Noktası: Kâğıt Para ve Sosyo-Ekonomik Etkileri, Eren Yayınevi, İstanbul 1996.
3. Mümin ve Müsrif Bir Padişah Kızı: Refia Sultan, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul 1998.
4. Osmanlı Dönemi Tahvil ve Hisse Senetleri, (Türkçe-İngilizce), Türkiye Ekonomi Bankası, İstanbul 2001.
5. Para Pul Oldu: Osmanlı’da Kâğıt Para, Maliye ve Toplum, İletişim Yayınları, İstanbul 2003.
6. Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme, İletişim Yayınları, İstanbul 2004.
7. Anka’nın Sonbaharı: Osmanlı’da İktisadî Modernleşme ve Uluslararası Sermaye, İletişim Yayınları, İstanbul 2005.
8. Haliç’te Seyrüsefer: Haliç Vapurları Şirketi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2007.
9. Dünden Bugüne Osmanlı Araştırmaları Tespitler-Problemler-Teklifler, (Editörler: Ali Akyıldız, Tufan Buzpınar, Mustafa Sinanoğlu), İSAM Yayınları, İstanbul 2007.
10. Namık Kemal’den Mektup Var, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayını, İstanbul 2008 (Azmi Özcan ile birlikte).
11. Sürgün Sefir: Sadullah Paşa, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2011.
12. Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri (1703-1876), Editör: Ali Akyıldız, Eskişehir 2013.
13. Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri (1876-1918), Editör: Ali Akyıldız, Eskişehir 2013.
14. Namık Kemal’den Mektup Var, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2013 (Azmi Özcan ile birlikte).
15. Osmanlı İstanbulu II, Editör: Feridun Emecen, Ali Akyıldız, Emrah Safa Gürkan, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2014.
16. Osmanlı Arap Coğrafyası ve Avrupa Emperyalizmi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, (Zekeriya Kurşun’la birlikte) İstanbul 2015.
17. Mümin ve Müsrif Bir Padişah Kızı: Refia Sultan, Kapı Yayınları, İstanbul 2015 (Genişletilmiş Yeni Baskı).
18. Osmanlı İstanbulu III, Editör: Feridun Emecen, Ali Akyıldız, Emrah Safa Gürkan, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2015.
19. Osmanlı İstanbulu IV, Editör: Feridun Emecen, Ali Akyıldız, Emrah Safa Gürkan, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2016.
20. Haremin Padişahı: Valide Sultan, Haremde Hayat ve Teşkilat, Timaş Yayınları, İstanbul 2017.
21. Haremin Padişahı: Valide Sultan, Haremde Hayat ve Teşkilat, Timaş Yayınları, İstanbul 2017 (Büyük Boy, Resimli, Kuşe).
22. İlk Türk Akademisi: Encümen-i Dâniş, TÜBA Yayınları, Ankara 2018.
23. Osmanlı İstanbulu V, Editör: Feridun Emecen, Ali Akyıldız, Emrah Safa Gürkan, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2018.
24. Yapay Tarihin Esirleri, Timaş Yayınları, İstanbul 2018.
25. Osmanlı Merkez Bürokrasisi, Timaş Yayınları, İstanbul 2018.
26. Saray, Harem ve Mahrem, Timaş Yayınları, İstanbul 2019.
27. Osmanlı’da Ulaşımın Modernleşmesi, Timaş Yayınları, İstanbul 2019.
28. Osmanlı İstanbulu VI, Editör: Feridun Emecen, Ali Akyıldız, Emrah Safa Gürkan, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2020.
29. Nazime, Aydın ve Dindar Bir Sultan, Timaş Yayınları, İstanbul 2020.
 
II-Makale ve Tebliğler
1. “Osmanlı Anadolusunda İlk Demiryolu: İzmir-Aydın Hattı, 1856-1866”, Çağını Yakalayan Osmanlı, İstanbul 1995, s. 249-270.
2. “Hazine-i Evrak’ın Kurulması ve İlk Tasnif Usulleri, 1846-1856”, Hakkı Dursun Yıldız Armağanı, İstanbul 1995, s. 69-84.
3. “Tanzimat Döneminde Belgelerin Şekil, Dil ve Muhteva Yönünden Geçirdiği Bazı Değişiklikler, 1839-1856”, Osmanlı Araştırmaları, İstanbul 1995, XV, 221-237.
4. “İradelerin Üzerinde Bulunan Bazı Rumuzlar ve Diplomatik Hususiyetleri, 1840-1856”, Osmanlı Diplomatiği Semineri, İstanbul 1995, s. 43-66.
5. “Yakınçağ Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi Araştırmalarında Kaynak Sorunları: Arşiv Belgeleri ve Arşiv-dışı Malzemenin (Basın) Önemi”, İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı 2, İstanbul 1999, s. 165-170.
6. “Osmanlı Bürokratik Geleneğinin Yenileşme Süreci: Yenileşmeyi Zorunlu Kılan Nedenler”, İslâm, Gelenek ve Yenileşme, İstanbul 1996, s. 129-140.
7. “Türkiye Üzerine İki Önemli Bibliyografya”, Tarih ve Toplum, Mayıs 1996, XXV/149, s. 62-64.
8. “Kaimenin Ortadan Kaldırılması İçin Halkın Yardımına Başvurulması: İâne-i Umumiye”, İstanbul Üniversitesi, Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı 15, İstanbul 1997, s. 517-534.
9. “Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilâtlarının Yeniden Yapılanma Süreci (1836-1856)”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, Sayı 3, İstanbul 2000, s. 57-92.
10. “Demiryolları ve Değişme: Batı Anadolu Örneği”, Yeni Toplum, İstanbul 1992, I, 114-121.
11. “Bir Teknolojik Transferin Değişim Boyutu: Köstence Demiryolu Örneği”, Osmanlı Araştırmaları, İstanbul 2000, XX, 313-327.
12. “Osmanlı Devleti’nin Merkez Teşkilâtı (The Organization of the Ottoman Central Government)”, Türk Dünyası Kültürü Atlası (A Cultural Atlas of the Turkish World), Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul 1999, I, 234-315.
13. “Osmanlı Devleti’nin Saray Teşkilâtı (The Organization of the Ottoman Palace)”, Türk Dünyası Kültür Atlası (A Cultural Atlas of the Turkish World), Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul 1999, I, 375-425.
14. “Osmanlı Devleti’nde Demiryolları (Railways in the Ottoman Empire)”, Türk Dünyası Kültür Atlası (A Cultural Atlas of the Turkish World), Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul 2000, III, 140-172.
15. “Sultan II. Abdülhamid’in Çalışma Sistemi, Yönetim Anlayışı ve Bâbıâli’yle İlişkileri”, Osmanlı, Ankara 1999, II, 286-297.
16. “Sened-i İttifak’ın İlk Tam Metni”, İslâm Araştırmaları Dergisi, İstanbul 1998, II, 209-222.
17. “Hükümetle Padişah Arasında Bağlantı ve İletişimi Sağlayan Kurum Olarak Mâbeyn Başkitabeti: Kuruluşu, Gelişimi ve Fonksiyonları”, XIII. Uluslararası Türk Tarih Kongresi (XIIIth Turkish Congress of History), 4-8 Ekim 1999 Ankara.
18. “Kapitülasyonların Osmanlı Reform Sürecine Etkileri ve Kaldırılmaları”, Osmanlı Tarihi Sempozyumu, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunun 700. Yılı Kutlamaları, Gaziosmanpaşa Üniversitesi-Türk Tarih Kurumu, 10-11 Mayıs 1999 Tokat.
19. “İttihatçıların İlginç Bir Uygulaması: Vakıf Olarak Kurulan Millî Şirketler”, Uluslararası Osmanlı Tarihi Sempozyumu Bildirileri, Türk Ocakları İzmir Şubesi, 8-10 Nisan 1999, İzmir 2000, s. 511-523.
20. “Bir Hanım İktisadî Teşebbüsü: Hanımlara Mahsus Eşya Pazarı Osmanlı Anonim Şirketi”, Kuruluşunun 700. Yıldönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Uluslararası Kongresi, Bildiriler, Konya 2000, s. 55-59.
21. “Para İşte Böyle Pul Oldu”, Osmanlı, 18 Ekim 1999 tarihli Hürriyet gazetesinin eki, s. 10.
22. “Batılılaşma İflâs Getirdi”, Osmanlı, 18 Ekim 1999 tarihli Hürriyet gazetesinin eki, s. 19.
23. “Osmanlı İmparatorluğu’nda Kâğıt Para”, Osmanlı Finans Sisteminde Dönüm Noktası: Kâğıt Para ve Sosyo-Ekonomik Etkileri isimli kitabın önsözünü Cumhuriyet Kitap aynen yayımlamış, Sayı 366, s. 3.
24. “Balkanlara Osmanlılardan Miras Bir Çağdaş Medeniyet Ürünü: Rusçuk-Varna Demiryolu”, International Symposium on Islamic Civilisation in the Balkans, 21-23 April 2000 Sofia, İstanbul 2002, s. 123-145.
25. “The Modernizing Impact of a Technological Transfer: The Case of the Constanta Railway”, Science in Islamic Civilisation, Istanbul 2000, s. 201-212.
26. “Sultan II. Mahmud’un Hastalığı ve Ölümü”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, Sayı 4, İstanbul 2001, s. 49-84.
27. “Hükümet (Tanzimat Dönemi ve Sonrası)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (TDVİA), İstanbul 1998, XVIII, 471-473.
28. “The Working System and the Ruling Perception of Abdülhamid II and His Relations with the Sublime Porte (Government)”, The Great Ottoman-Turkish Civilisation, Ankara 2000, I, 621-633.
29. “Kapitülasyonların Osmanlı İktisadi Modernleşmesi Üzerindeki Etkileri”, Voyvoda Caddesi Toplantıları 2000-2001, Activity, Active dergisinin özel eki. Kasım-Aralık 2001, s. 18-21.
30. “Tarihçinin Mutfağı: Ali Akyıldız’la Demiryolundan Hisse Senetlerine…”, Toplumsal Tarih, Sayı 99, Mart 2002, s. 58-61.
31. “Kadınefendi”, TDVİA, İstanbul 2001, XXIV, 94-96.
32. “Kaime”, TDVİA, İstanbul 2001, XXIV, 212-215.
33. “Maarif-i Umumiyye Nezareti”, TDVİA, Ankara 2003, XXVII, 273-274.
34. “Mâbeyn-i Hümâyûn”, TDVİA, Ankara 2003, XXVII, 283-286.
35. “Mahmud Nedim Paşa”, TDVİA, Ankara 2003, XXVII, 374-376.
36. “Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliyye”, TDVİA, Ankara 2003, XXVIII, 250-251.
37. “Meclis-i Meşveret”, TDVİA, Ankara 2003, XXVIII, 248-249.
38. “Meclis-i Mebusan”, TDVİA, Ankara 2003, XXVIII, 245-247.
39. “Meclis-i Âyân”, TDVİA, Ankara 2003, XXVIII, 243-244.
40. “Meclis-i Vükelâ”, TDVİA, Ankara 2003, XXVIII, 251-253.
41. Mehmed Ârif Bey, TDVİA, Ankara 2003, XXVIII, 443.
42. “İttihatçıların Vakıf Sermaye ile Kurduğu Millî Ekmekçi Anonim Şirketi ve Faaliyetleri”, Mübahat S. Kütükoğlu Armağanı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, İstanbul 2006, s. 347-370.
43. “Alman Sermayesinin Balkanlardaki Uzantısı: Selânik-Manastır Demiryolu”, Balkanlarda İslâm Medeniyeti, Second International Symposium on Islamic Civilisation in the Balkans, 4-7 December 2003 Tiran, İstanbul 2006, s. 127-161.
44. “Muhtar”, TDVİA, İstanbul 2006, XXXI, 51-53.
45. “Türkiye’de Muhtarlık Teşkilâtının Kuruluşu ve Gelişimine Genel Bir Bakış”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, Bahar 2006, Sayı 14, s. 11-30.
46. “İttihatçılardan Yabancı Anonim Şirketlere Denetim”, Çerçeve, Eylül 2006, Sayı 40, s. 106-110.
47. “Para”, TDVİA, İstanbul 2007, XXXIV, 163-166.
48. “Pertevniyal Valide Sultan”, TDVİA, XXXIV, 239-240.
49. “Modern Dönem Osmanlı Bürokrasisi Araştırmalarında Osmanlı Arşivi’nin Yeri”, Uluslararası Türk Arşivleri Sempozyumu (Tebliğler-Tartışmalar), 17-19 Kasım 2005, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 2006, s. 260-271.
50. “Osmanlı Devleti’nin Kırım Savaşı’nı Finansmanı: İç ve Dış Borçlanmalar”, Savaştan Barışa: 150. Yıldönümünde Kırım Savaşı ve Paris Antlaşması (1853-1856), İstanbul 2007, s. 11-18.
51. “Yakınçağ Osmanlı İdarî Tarihi Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme”, Dünden Bugüne Osmanlı Araştırmaları, Tespitler, Problemler, Teklifler, 24-25 Şubat 2001, İSAM Yayınları, İstanbul 2007, s. 55-61.
52. “Negotiating the Power of the Sultan: the Ottoman Sened-i İttifak (Deed of Agreement), 1808”, The Modern Middle East: A Sourcebook for History, Ed. Camron Michael Amin, Benjamin C. Fortna and Elizabeth Frierson, Oxford University Press, Oxford, Newyork 2006, s. 22-30 (Prof. Dr. Şükrü Hanioğlu’yla birlikte).
53. “Safiye Sultan”, TDVİA, İstanbul 2008, XXXV, 472-473.
54. “Sadık Rıfat Paşa” TDVİA, İstanbul 2008, XXXV, 400-401.
55. “Sadullah Rami Paşa”, TDVİA, İstanbul 2008, XXXV, 432-433.
56. “Saliha Sultan”, TDVİA, İstanbul 2009, XXXVI, 45.
57. “Sadullah Paşa’nın Hayatı ve Siyasi Faaliyetleri”, Bir Yapı Bir Yaşam: Sadullah Paşa ve Yalısı, İstanbul 2008, s. 67-98.
58. “Sır Kâtibi-Mâbeyin Kitabeti”, TDVİA, İstanbul 2009, XXXVII, 118.
59. “Osmanlılar: Siyasî ve İdarî Teşkilât: Modern Dönem”, TDVİA, İstanbul 2007, XXXIII, 506-509.
60. “Reisülküttap”, Encyclopedia of the Ottoman Empire, Ed. Gabor Agoston ve Bruce Masters, Facts on File, New York 2009, pp. 486-487.
61. Şirket-i Hayriyye, TDVİA, İstanbul 2010, XXXIX, s. 201-203.
62. “Şûrâ-yı Devlet”, TDVİA, İstanbul 2010, XXXIX, s. 236-239.
63. “Subhi Paşa, Abdüllatif”, TDVİA, İstanbul 2009, XXXVII, 450-451.
64. “Sarraflık, Osmanlı Dönemi”, TDVİA, İstanbul 2009, XXXVI, 163-165.
65. “Sened-i İttifak”, TDVİA, İstanbul 2009, XXXVI, 512-514.
66. “Şehremini”, TDVİA, İstanbul 2010, XXXVIII, 459-461.
67. “Şer’iyye ve Evkaf Nezareti”, TDVİA, İstanbul 2010, 39, s. 7-8.
68. “Muhassıl”, Yücel Özkaya ile birlikte, TDVİA, İstanbul 2006, XXXI, 18-20.
69. “II. Mahmud Döneminde Merkez İdaresinde Yapılan Düzenlemeler” (Reforms Carried Out in the Central Administration during the Era of Mahmud II), II. Mahmud, Yeniden Yapılanma Sürecinde İstanbul (Istanbul in the Process of Being Rebuilt), ed. Coşkun Yılmaz, İstanbul 2010, s. 55-83.
70. “Sultan II. Abdülhamid’in Yönetim Anlayışı” (The Administrative Perception of Sultan Abdülhamid II), II. Abdülhamid: Modernleşme Sürecinde İstanbul (Istanbul during the Modernization Process), ed. Coşkun Yılmaz, İstanbul 2010, s. 73-93.
71. “Türkiye’nin Kâğıt Para Serüveni/The Odyssey of Paper Money in Turkey”, İmparatorluktan Cumhuriyete Kâğıt Paranın Öyküsü/The Odyssey of the Paper Money from the Empire to the Republic, Yapı Kredi Kültür Yayıncılık, Mayıs 2008, s. 15-65 (Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın düzenlediği kâğıt para sergisi kataloğunun ana metnidir).
72. “Osmanlı Merkezî Reformlarında Fransız Etkisi (1836-1856)/l’influence Française dans la Réforme Centrale de l’Empire Ottoman (1836-1856)”, Kanuni’den Günümüze Türk-Fransız Münasebetleri Uluslararası Sempozyumu/Les Relations Franco-Turques depuis Suleyman le Magnifique Jusqu’à nos Jours, Colloque International, 18-19 Février 2010 au Parlement Europeen, İstanbul 2012, s. 197-205.
73. “Merkezî Sivil Bürokrasi Açısından Sultan II. Abdülhamid Döneminin Analizi”, Bilim ve Sanat Vakfı’nda düzenlenen Vefatının 90. Yılında II. Abdülhamid atölyesi kitabında çıkacak (baskıda).
74. “Tanzimat”, TDVİA, İstanbul 2011, c. 40, s. 1-10.
75. “İdari Reformlar”, Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri (1703-1876), Eskişehir 2013, s. 46-67.
76. “Tanzimat ve Osmanlılık Projesi”, Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri (1703-1876), Eskişehir 2013, s. 88-107.
77. “İktisadi Modernleşme”, Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri (1703-1876), Eskişehir 2013, s. 108-130.
78. “İdari Reformlar, Yıldız Bürokrasisi ve Bâbıâli”, Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri (1876-1918), Eskişehir 2013.
79. “İktisadi ve Mali Reformlar”, Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri (1876-1918), Eskişehir 2013.
80. “Bureaucrates”, Dictionnaire de l’Empire Ottoman, Librairie Arthème Fayard, Paris 2015, 188-191.
81. “Budget: Après les Tanzimat”, Dictionnaire de l’Empire Ottoman, Librairie Arthème Fayard, Paris 2015, s.183-185.
82. “19. Yüzyıl Osmanlı Bürokrasisinde Yazışma Usulleri”, Dictionnaire de l’Empire Ottoman, Fayard Yayınevi, Paris 2015 (Baskıda).
83. “Osmanlı Saltanat Veraseti Usulünü Değiştirme ve Sultan Abdülaziz’in Yusuf İzzeddin Efendi’yi Veliaht Yapma Çabaları”, Deutsch-türkische Begegnungen/Alman Türk Tesadüfleri, Festschrift für Kemal Beydilli/Kemal Beydilli’ye Armağan, EB-Verlag, Berlin 2013, s. 509-537.
84. “Osmanlı Saray Cariyelerinin Evlilikleri Üzerine (19. Yüzyıl)”, Prof. Dr. Özer Ergenç’e Armağan, İstanbul 2013, s. 41-59.
85. “II. Abdülhamid’in Yönetim Anlayışı”, Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi, ed. Coşkun Yılmaz, Sultanbeyli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İstanbul 2012, s. 61-74.
86. “Uluçay, Mustafa Çağatay”, TDVİA, İstanbul 2013, c. 42, s. 122-123.
87. “Valide Sultan”, TDVİA, İstanbul 2013, c. 42, s. 494-499.
88. “Yusuf İzzeddin Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2013, c. 44, s. 13-16.
89. “Tercüme Odası”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2011, c. 40, s. 504-506.
90. “Sultan II. Abdülhamid’in İlginç Bir Uygulaması: Hanedan Teavün Sandığı”, Osmanlı İstanbulu, İstanbul 2015, III, 583-596.
91. “Müsrif, Fakat Hayırsever: Pertevniyal Valide Sultan”, Osmanlı Araştırmaları/The Journal of Ottoman Studies, Sayı 47, İstanbul 2016, s. 307-352.
92. “Türkiye Demiryolları”, Encyclopaedia of the World of Islam/Dânişname-i Cihan-ı İslâm, Encyclopaedia Islamica Foundation, Tehran 2014, c. 19, s. 351-354.
93. “Bursalı Mehmed Tahir Efendi”, The Great Islamic Encyclopedia of Iran (Baskıda).
94. “Şirket-i Hayriyye’nin Kuruluşu Meselesi”, İstanbul Tarihi, İstanbul 2015, VI, 453, 455.
95. “Müslüman Kadınlara Uygulanan Vapura Binme Yasağı”, İstanbul Tarihi, İstanbul 2015, VI, 457, 459, 461.
96. “Osmanlı İstanbul’unda Deniz Ulaşımı”, İstanbul Tarihi, İstanbul 2015, VI, 436-479.
97. “İstanbul’da Ulaşım ve Haberleşme Bölüm Girişi”, ed. Ali Akyıldız, İstanbul Tarihi, İstanbul 2015, VI, 379-383.
98. “İstanbul’da Ulaşım ve Haberleşme”, Bölüm Editörü Ali Akyıldız, İstanbul Tarihi, İstanbul 2015, VI,
99. “Osmanlı Devleti’nde Demiryolları”, Dünya Tarihi, IX. Cilt, İstanbul (Çıkacak).
100. “Padişahın Ülkeyi Yönetim Merkezi Olarak Mâbeyn-i Hümayun”, Dünya Tarihi, IX. Cilt, İstanbul (Çıkacak).
101. “Osmanlı Demiryolları”, Osmanlı Tarih Atlası, Çamlıca Yayınları (Çıkacak).
102. “Halil İnalcık’ın Tanzimat ve Bulgar Meselesi Başlıklı Doktora Tezinin Değerlendirilmesi”, Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri: Prof. Dr. Halil İnalcık, Türk Ocakları Bursa Şubesi Yayınları, Bursa 2016, s. 188-194.
103. “Tecrübe Konuşuyor: Akademik Camiada Kriterler Ziyadesiyle Esnetildi”, Ropörtaj: Harun Tuncer, Yedikıta Dergisi, Kasım 2015, s. 64-69.
104. “18. Yüzyıl, Dinamik Farkların Yüzyılıydı”, Ropörtaj: Gamze Akdemir, Cumhuriyet Kitap, Sayı 1309, 19 Mart 2015, s. 18.
105. “Mahmud Celâleddin Paşa, Damad”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Ek 2, İstanbul 2016, s. 175-177.
106. “Mekteb-i Maarif-i Adliyye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Ek 2, İstanbul 2016, s. 238-240.
107. “Mekteb-i Mülkiyye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Ek 2, İstanbul 2016, s. 240-242.
108. “Fatih’te Ulaşım”, Suriçi İstanbul, Fetihten Önce ve Fetihten Sonra, ed. İlber Ortaylı, Fatih Belediyesi Yayınları, İstanbul 2017, s. 295-324.
109. “İnsanı Yazmak: 19. Yüzyıl Osmanlı Biyografi Yazıcılığı ve Problemleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Osmanlı Araştırmaları/The Journal of Ottoman Studies, İSAM-İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yayını, Sayı 50, s. 219-241.
110. “Kaime”, Encyclopaedia of Islam, Third Edition (in print).
111. “Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa”, Encyclopaedia of Islam, Third Edition (in print).
112. “Şirket-i Hayriyye Üzerine Bazı Değerlendirmeler”, Osmanlı İstanbulu, İstanbul 2015, I, 355-360.
113. “Karaköy (Galata) Köprüsünü Kim Yaptırdı?”, Osmanlı İstanbulu, İstanbul 2016, IV, 887-906.
114. “Son Dönem Padişahlarının Nikâh Meselesi”, Osmanlı İstanbulu, İstanbul 2018, V, 693-712.
115. “Belge Neyi Söylemez: Padişah İradesi Hukukî Anlamda Son Noktayı Temsil Eder mi? Belge Kritiğinin Önemi”, Toplumsal Tarih, Sayı 310, Ekim 2019, s. 50-54.
116. “Eleştirinin Eleştirisi: Sultan Abdülhamid 9 Zevcesiyle Aynı Anda Nikâhlı mıydı?”, Derin Tarih, Sayı 92, Kasım 2019, s. 20-27.
117. “The Extention of German Capital in the Balkans: The Salonika-Monastir Railway”, Abdülhamid II and His Legacy, Studies in Honour of F.A.K. Yasamee, eds. Ş. Tufan Buzpınar and Gökhan Çetinsaya, The ISIS Press, Istanbul 2019, pp. 147-176.
118. “Herkesin Bildiği Sır: Osmanlı Toplumunda ve Padişah Hareminde Gayrimeşru Köle ve Cariyeler”, Journal of Turkish Studies, Festschrift in Honor of Özer Ergenç, ed. Nil Tekgül, Vol. 51 (December 2019), Harvard University 2019, I, 177-217.
119. “Modern Bir Geleneğin Tarihteki İzdüşümü: Bebek (Sultan) Abdülaziz’in Elinin İzleri”, Toplumsal Tarih, Aralık 2020, Sayı 324, s. 62-67.
120. “19. Yüzyıl Belgelerinde Hicrî Takvim Sorunu: Hicrî Tarihler Doğru Zamanı mı Gösterir?”, Toplumsal Tarih, Şubat 2021, Sayı 326, s. 50-55.
 
 


Tarihler / Dates:

 • Başvuru Tarihi / Submitted: 07.03.2021
 • Kabul Tarihi / Accepted: 07.05.2021
 • Yayınlanma Tarihi / Issued: 21.05.2021