2021 Eylül/September, 90-100

Prof. Dr. Tuncer Baykara ile Tarih ve Tarihçilik Üzerine Söyleşi

An Interview with Prof. Tuncer Baykara on History and Historiography

Tuncer BAYKARA

Mustafa GÜNCÜ


Kaynak Göster / Citation
Chicago: 
Baykara, Tuncer. “Prof. Dr. Tuncer Baykara ile Tarih ve Tarihçilik Üzerine Söyleşi.” Söyleşi: Mustafa Güncü, Tarihçi 1, no. 3 (Eylül 2021): 90-100.


Full Article             Özet/Abstract
  Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Pdf-indir-Copy.png                 Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı 1200px-Youtube_icon.svg_-1024x1024.png   


Prof. Dr. Tuncer BAYKARA Kimdir?

İzmir Atatürk Lisesi’nden 1959 yılında mezun olunca bir süre İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Mühendisliğinde okudu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümüne girerek 1966’da mezun oldu. Ordinaryüs Profesör Doktor Zeki Velidi Togan danışmanlığında doktorasını yaparken, Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne asistan olarak girdi. Üniversitesinin izni ile yeniden İstanbul’a dönerek 1971’de Türk Tarihinde Şehir isimli çalışmasını bitirdi. Bu arada Z.V. Togan’ın 1970’te vefatı ile danışmanlığını Profesör İ.Kafesoğlu üstlenmişti. 1972 ve 1973 yılları arasında topçu asteğmeni olarak askerlik görevini Burdur ve Ankara’da yaptı. Terhisini takiben Hacettepe Üniversitesi’ne girdi. Orada 1973 ve 1980 yılları arasında öğretim görevlisi ve doçent olarak görev yaptı. 1987’de profesör olarak Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesine geçti. Oradan 7 Temmuz 2007 tarihinde emekli oldu. Yeni kurulan Uşak Üniversitesi rektörü eski öğrencilerinden Profesör Doktor Adnan Şişman’ın ricası ile Uşak’ta yeniden çalışmaya başladı ve 2012 yılında oradan da emekli oldu. Baykara, siyasi tarih dışındaki konularla ilgilenmiş, Türklerin yerleşik hayatı ve genellikle kültürü konularıyla alakalı makale ve kitaplar yazmıştır. 30 kitabı ve 350 kadar da makalesinin listesi Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü tarafından Ankara’da 2011 yılında yayımlanan Tuncer Baykara Armağanı’nda bulunmaktadır. Ayrıca 2004 yılında kendisinin kaleme aldığı Tuncer Baykara, Ben Kendim ve Tarihçilik Yolunda 40 Yıl adlı bir kitabı vardır. 1998-1999 ders yılında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki Manas Üniversitesi’nde görev yaptı. Türk kültürüyle ilgili çalışmalarını kitaplaştırdı.
Tarihler

 • Başvuru Tarihi / Submitted : 12.07.2021
 • Kabul Tarihi / Accepted : 28.07.2021
 • Yayınlanma Tarihi / Issued : 21.09.2021